Mere om Grå Fluesnapper

Dansk navn: Grå fluesnapper

Latinsk navn: Muscicapa striata

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 14 cm.

Levested: Udbredt i hele Europa, det nordligste Afrika og østpå til Centralasien.

Grå fluesnapper er den største og mest talrige af fluesnapperne. Det er en gråbrun trækfugl der ikke gør meget væsen af sig, hverken med farve eller lyd. Den sidder ofte på en udgået gren, hvor den kigger efter insekter den kan jage. Det er en ret almindelig ynglefugl der lever i åben løv eller blandet skov, parker, frugtplantager eller store haver. Den grå fluesnapper får 2 kuld om året og redeplaceringen kan variere meget. Lige fra jordhøjde til 5-6 meter oppe på en mur. Hannen fodrer hunnen lige fra redebygningens begyndelse. Til gengæld står hunnen for æggene. Hun lægger 4-5 æg omkring den 1. juni og ruger på dem i 12-14 dage, hvorefter de klækkes. Efter yderligere 12-15 dage, forlader ungerne reden.