Mere om Hvid Vipstjert

Viden om arten

Dansk navn: Hvid vipstjert

Latinsk navn: Motacilla alba

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 18 cm.

Levested: Meget udbredt i Europa og Asien.

Hvid vipstjert er en meget almindelig trækfugl herhjemme og kan ses i hele landet. Den er let at genkende med sine sort/hvide farver og den lange hale (stjert) der vipper næsten hele tiden.

Hvid vipstjert kommer til landet i marts/april efter at have overvintret i middelhavsområdet. Den holder til i vidt forskellige biotoper, dog ikke i decideret skov eller by. Den lever af insekter som den finder ved jorden eller som den fanger i luften. Yngler i territorier og fortrinsvis i nærheden af vand, hvor der som regel er føde. Hvid vipstjert får som oftest 2 kuld om året, hvor det første kuld på 5-6 æg bliver lagt i et hulrum først i maj. Hunnen ruger på æggene i 13-14 dage, hvorefter de klækkes. Efter yderligere 14-16 dage kan ungerne klare sig selv. Hannen og hunnen hjælpes ad med at ruge og opfostre ungerne, men hannen kan i enkelte tilfælde have to hunner. Hvid vipstjert overnatter i store flokke udenfor ynglesæsonen, gerne i rørskove. I september/oktober flyver hvid vipstjert atter tilbage til middelhavsområdet for at overvintre.