Mere om Rødhals

Viden om arten

Dansk navn: Rødhals

Latinsk navn: Erithacus rubecula

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 14 cm.

Levested: Europa, Nordafrika og i det vestlige Asien.

Rødhalsen er en meget almindelig trækfugl i Danmark. Den er af mange kendt under navnet Rødkælk. Den kendes nemt på den røde hals og kan ikke forveksles med andre danske fugle.

Rødhalsen er en lille fugl der ses i Danmark hele året. Det er oftest hannerne der bliver de milde vintre over, men hunnerne og ungfuglene trækker til syd og vest Europa. Mange af de rødhalse man ser i Danmark i løbet af vinteren er dog trækfugle fra andre lande i Skandinavien. Rødhalsen lever insekter, edderkopper, orme, snegle, frø og bær. Ses også ofte ved foderbrættet. Rødhalsen yngler oftest i løv og blandet skov, hvor den bygger sin rede i hulrum. Rødhalsen får ofte 2 kuld unger om året. Første kuld æg bliver lagt fra maj og de 4-6 æg bliver ruget ud i løbet af 13-14 dage. Ungerne forlader reden efter 12-15 dage men er først selvstændige efter ca. 3 uger