Mere om Rødstjert

Viden om arten

Dansk navn: Rødstjert

Latinsk navn: (Phoenicurus phoenicurus)

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 14 cm.

Levested: Europa og Asien samt afgrænsede områder i det nordvestlige Afrika.

Rødstjertehannen kendes på det rustrøde bryst, den sorte maske, den hvide pande og den betongrå ryg. Hunnen er mere beige farvet men med en markant rød hale. Rødstjerten er en af de første fugle der synger om morgenen. 

Rødstjerten er en let genkendelig fugl med dens farver. Den trækker til Danmark omkring april/ maj og forlader landet i august/september. Rødstjerten er en relativ ny ynglefugl i Danmark, set i forhold til mange andre fugle. Den lever i løv og blandet skov, parker og haver, gerne i redekasser. De yngler parvis og får et kuld om året. De lægger 5-7 blå æg i maj og efter 13-14 dage er æggene ruget ud. 14-16 dage senere er ungerne klar til at klare sig selv.