Mere om Spætmejsen

Viden om arten

Dansk navn: Spætmejse

Latinsk navn: Sitta europaea

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 14 cm.

Levested: Fra det sydlige Skandinavien til Mellemeuropa og Sydeuropa, gennem Rusland og Sibirien, helt til stillehavskysten, videre sydpå til Kina, Sydøstasien og Indien.

Spætmejsen er den eneste danske fugl der både klatre op og ned af træstammer. Spætmejsen er ikke en mejse, men tilhører sin egen familie med kun en art i Danmark. Der findes to underarter: Øst for Storebælt findes Sitta europaea europaea og på Fyn og Jylland findes Sitta europaea caesia. Den kan kendes på den gråblå overside, den lyse underside og den sorte streg igennem øjet.

Spætmejsen er en lille kompakt fugl der findes især i Østjylland og på øerne, hvor den lever i gammel løvskov. Den er en standfugl og er det faktisk i så høj grad, at den mangler på mange af de små øer, som ellers har gode levebetingelser. Spætmejsen lever om sommeren af insekter og edderkopper, mens den om vinteren primært lever af bog, agern, hasselnødder og frø, som den hamstrer i løbet af efteråret og putter i forrådskamre. Når den skal have hul på en nød, sætter den nøden fast i en barkrevne og hakker hul i den med næbet. Spætmejsen er en hulruger og bruger gerne et gammelt spættehul. På grund af manglen på spættehuller i træerne, er der stor konkurrence mellem spætmejser, mejser, stære og fluesnappere om at få hullerne. Når spætmejsen finder et spættehul, laver den hullet mindre ved at kline ler omkring hullet, så de større fugle ikke kan komme ind. Den bruger dog også gerne redekasser, netop på grund af manglende redepladser. Spætmejsen får 1 kuld unger om Året. Omkring 1. maj lægger den 5-8 æg som den ruger på i 14-15 dage, hvorefter de klækker. Efter yderligere 23-25 dage, flyver ungerne fra reden.

Foto: Andreas Eichler Foto: Paweł Kuźniar