Mere om Stæren

viden om arten

Dansk navn: Stær

Latinsk navn: Sturnus vulgaris

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: 21 cm.

Levested: Europa gennem Asien til det centrale Sibirien. Indført til Nordamerika, Australien og New Zealand.

Der er ikke de store forvekslingsmuligheder med andre fugle, men kan på afstand måske minde om en solsort. Stæren har om sommeren en blågrøn og lilla metalglans og om vinteren er den brunlig med hvide pletter på brystet. Stæren er både en trækfugl og en standfugl. Den kan gengive andre fugles sang og endda melodier fra mobiltelefoner.

Stæren er en meget almindelig fugl her i Danmark. Når Stærene trækker, får vi i efteråret besøg af store skandinaviske flokke som ikke unormalt indeholder op til 500.000 individer. Den slags store flokke kaldes for sort sol, idet at der er så mange at de næsten kan dække solen. De overnatter i store flokke i rørskove ved vestkysten især. De flokke som trækker fra Danmark, overvintrer i England. Stæren lever både på åbent land, i byer, skove og haver. Den lever af insekter, edderkopper, orme, frugter og bær.

De yngler i huler, spættehuller og gerne redekasser. Som rede-materiale bruges blandt andet malurt og kodriver, der holder parasitter og andet utøj væk. Stæren er redesnylter og kan derfor finde på at lægge æg i andre stæres reder. Men hvis de fremmede æg opdages, kastes de ud af reden inden Stæren selv lægger sine æg. Stæren yngler fra april til juni og får 1-2 kuld om året. Et kuld består af 4-6 æg, som ruges ud i løbet af 12-13 dage. Efter 20-22 dage, forlader ungerne reden.