Mere om Tårnfalken

Viden om arten

Dansk navn: Tårnfalk

Latinsk navn: Falco tinnunculus

Orden: Falke ordenen (Falconiformes)

Kropslængde: 34 cm.

Levested: Hele Europa, store dele af Afrika og Asien.

Tårnfalken er en lille rovfugl der er ganske almindelig i Danmark. Den har en rødbrun overside og en lys, spættet underside. Ses ofte ”muse” over en mark, hvor den søger efter føde. Øst for Storebælt, er tårnfalken en standfugl, hvorimod den er en trækfugl vest for Storebælt. Den overvintrer i det tilfælde i Tyskland, Holland og Frankrig.

Tårnfalken er relativ let at genkende med de spidse vinger og den forholdsvise store hale, samt det, at den muser med baskende vinger. Der findes i hele landet omkring 2500 ynglende par og det gør tårnfalken den tredje mest almindelige rovfugl i Danmark, efter musvågen og spurvehøgen.

Tårnfalken lever primært af mus, som den jager på åbne områder. En dagsration består af 3-4 mus. Den lever derudover også af firben og insekter. Tårnfalken er en hulruger og yngler højt oppe i et hult træ, en forladt kragerede eller en opsat redekasse. Tårnfalke er ikke særlig territoriale omkring rede pladser, og de kan derfor godt have rede i nærheden af hinanden. Tårnfalken regulerer antallet af unger i forhold til den mængde føde de får op til æglægningen. Dette gør, at de ikke investerer energi i unger, der alligevel ikke er føde nok til. Tårnfalken får 1 kuld unger om året. De 3-6 æg lægges her i landet fra april til maj og ruges ud i løbet af 22-23 dage. Ungerne bliver i reden i 27-30 dage og er afhængige af forældrene i yderligere en måned, før de kan klare sig selv.