Mere om Træløberen

Viden om arten

Dansk navn: Træløber

Latinsk navn: Certhia familiaris

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: Ca. 12,5 cm.

Levested: Det nordlige, østlige og centrale Europa og østpå gennem Rusland og Centralasien, til Stillehavskysten og Japan. Den forekommer desuden i Himalaya.

Træløberen er udbredt i hele Danmark, men mangler visse steder i Vestjylland. Der er omkring 33.000 par i Danmark. Træløberen er en strejffugl, hvilket vil sige at den uden for yngletiden strejfer omkring, men uden at være en egentlig trækfugl.

Træløberen er en lille spurvefugl der klatrer rykvis op ad træer i en spiral. Når den har ledt efter insekter på det ene træ, flyver den fra toppen af dette træ og videre til det næste træ, hvor den igen starter fra roden og arbejder sig op af stammen. Den optræder for det meste alene og kan let kendes fra eksempelvis spætmejsen, på tegningerne. Træløberen minder i udseende mest af alt om en gråspurv med langt krumt næb. Som oftest hører man træløberen, før man får øje på den. Træløberen lever for det meste i gammel løvskov, men den forekommer dog også i gammel, relativ åben nåleskov. Træløberen lever fortrinsvis af insekter, edderkopper og mejere, men tager også frø. Træløberens rede anbringes typisk i hulrummet bag et stykke løs bark, men da denne form for redepladser ikke forekommer så ofte mere, bruger træløberen også gerne revner i træet eller opsatte redekasser. Træløberen kan få op til to kuld unger om året. Hunnen lægger 5-6 æg i maj og ruger dem ud i løbet af 14-15 dage. Efter yderligere 15-17 dage, kan ungerne klare sig selv.