Mere om Vendehalsen

Viden om arten

Dansk navn: Vendehals

Latinsk navn: Jynx torquilla

Orden: Spættefugle(Piciformes)

Kropslængde: 16 cm.

Levested: Udbredt fra Europa og det nordlige Afrika i Vest og Øst i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavskysten og Japan.

Vendehalsen er en relativ sjælden ynglefugl i Danmark. Det er en trækfugl der kommer fra Afrika i april/maj og den flyver fra landet igen til august/september. Vendehalsen har en kortere hale end spætten og kan derfor ikke klatre i træer ligesom dem. Den har flotte marmoreringer i grå og brune farver.

Vendehalsen ses som oftest når de trækker. De trækker kun om natten og derfor ser man dem primært når de raster. Vendehalsen lever i park agtige skove, i hede plantager og på overdrev, hvor den primært lever af myrer og deres pubber. Vendehalsen danner par for en sæson ad gangen og er hulruger. Parret laver rede i gamle spættehuller og gerne i redekasser. De får 1 kuld om året og lægger deres 7-10 æg fra maj til juni. Æggene udruges af begge forældre i løbet 12-14 dage. Når æggene er klækket, er ungerne flyveklare efter 18-22 dage. 7-14 dage senere er de selvstændige.