Pattedyr

Naturcenterets udstoppede dyr fortæller om sig selv via QR koder

Naturcenteret har en stor samling af udstoppede danske dyr, der primært kan findes i centerets naturskolehus (det første hus man kommer til når man er gået forbi kontorhuset). Besøgende kan til enhver tid gå ind og se denne samling, når naturskolehuset ikke benyttes til andre formål. Alle pattedyrene i denne samling er nu blevet udstyret med QR koder så man med en smartphone, IPad eller tablet kan læse en masse spændende ting om disse dyrs liv i den danske natur. De resterende udstoppede dyr findes i naturcenterets udelivshus (det næste hus efter naturskolehuset).

Gnavere

Gnaverne udgør den største pattedyrorden på verdensplan, og også i Danmark er der mange arter.

Harer og Kaniner

Harer og kaniner udgør en lille pattedyrorden der også kaldes de støttetandede.

Hjorte

Hjorte udgør en pattedyrfamilie der tidligere blev regnet under ordenen af parrettåede hovdyr (Artiodactyla).

Insektædere

Insektæderne er en orden af små pattedyr, der alle lever af insekter og andre hvirvelløse dyr (som f.eks. orme, edderkopper og tusindben).

Rovdyr

Rovdyr er en pattedyrorden hvor næsten alle arter i stærkt overvejende grad lever af at spise andre dyr