1. spadestik på Randers Naturcenter

1. spadestik blev foretaget 16/9 2010 af Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune og Direktør Anders Skov, Aage V. Jensens Naturfond.

Bygningerne opføres i miljørigtige materialer, og der tages i udformningen hensyn til indkig fra Gudenåen og den bedste placering for naturen på grunden. Bygningerne bygges i træ og svæver på et stort træ plateau pga. faren for oversvømmelse fra Gudenåen. Der nedlægges jordvarme og opsættes solfangere.