Naturcenterets Historie

Her kan du læse mere om Naturcenterets historie samt udviklingen fra Naturskole til Naturcenter.

Randers Naturcenter startede som Randers Naturskole i 1991 og voksede sig større og større - med et besøgstal, som i 2014 rundede over 51.000 gæster.

Udbuddet af naturvejlederaktiviteter voksede også, således at alle aldersgrupper og mange forskellige målgrupper har anvendt Randers Naturskole aktivt i en eller anden form.

Fra 2004 begyndte man i Randers kommune at arbejde aktivt for at tilføre naturskolen et bedre fysisk grundlag for at udføre sin naturformidling, og i sommeren 2010 startede den store nybygning af rammer for et helt nyt center med endnu flere muligheder.

I forbindelse med den store udvidelse var tiden derfor moden til at skifte ordet "skole" ud med ordet "center" - for at understrege den store mangfoldighed af borgere fra Randers kommune, der anvender stedets tilbud.