Praktik

For praktikanter gælder det, at vi som institution i Randers Kommune er underlagt de regler, der udstikkes fra Jobcenter Randers. Det betyder, at vi har et begrænset antal pladser at råde over til jobs m. løntilskud eller virksomhedspraktik.

Erhvervspraktikanter fra folkeskolerne booker gennem deres skole/praktikkontoret. (Begrænsede muligheder).

Andre praktikanter, fx fra uddannelsesinstitutionerne, bedes kontakte os for praktikophold.