Helle Marie Taastrøm - Naturcenterleder

Helle-Marie er uddannet biolog, naturvejleder og udeskolevejleder.

Ansat som leder af Naturskolen i Randers siden 1994, fra 2011 Randers Naturcenter

Varetager alle forespørgsler vedr. arrangementer på Naturcenteret

Arrangerer aktiviteter på Naturcenteret indenfor mange forskellige biologiske fagområder.

Flere offentlige arrangementer spredt over året - se kalender.

Afholder også naturkurser for forskellige erhvervsgrupper af faglig eller social karakter.

Tlf. 86 43 25 37. Træffes bedst dagligt kl. 8-9

E-mail: Naturcenter@Randers.dk