Ordensregler - Fugletårnet

Ordensregler for fugletårnet v Randers Naturcenter - Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Al rygning skal ske på et anvist og afskærmet område.

Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er ikke tilladt.

Hunde må ikke medbringes i fugletårnet.

Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Fugletårnet er videoovervåget.