Ordensregler - Havn

Ordensregler for havneområdet ved Randers Naturcenter - anvisninger fra personale skal efterkommes.

Havnens sejladsmæssige faciliteter, herunder slæbested, flydebro og fortøjningsmuligheder, må kun benyttes af Randers Naturcenter samt Kano og Kajakklubben Gudenaa.

Fiskeri i havnebassinet er forbudt.

Al rygning skal ske på et anvist og afskærmet område.

Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er ikke tilladt.

Hunde skal føres i snor.

Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.