Ordensregler - Naturcenter og udeareal

Ordensregler for Randers Naturcenter og udearealer - Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Al rygning skal ske på et anvist og afskærmet område.

Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.

(Undtaget er arrangementer med skriftlig tilladelse fra Randers Naturcenter).

Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er kun tilladt med tilladelse fra Randers Naturcenter.

Hunde skal føres i snor.

Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

Området er videoovervåget.