Lokale Foreninger

Randers Naturcenter - Det lokale grønne forsamlingshus, beliggende i storslået natur.

Det er tanken, at Naturcenterets faciliteter kan lånes af lokale foreninger til foredrag, møder, kurser mv. på de tidspunkter, hvor der ikke foregår andre aktiviteter på Naturcenteret.

De folkeoplysende foreninger, der har hjemsted i Randers kommune og en grøn dagsorden for et møde, seminar eller lignende, kan anvende Naturcenteret gratis mod selv at forestå rengøring, oprydning osv.

Det grønne forsamlingshus

Vi ønsker, at Naturcenteret i Randers kan opfattes som et grønt forsamlingshus, hvor foreninger der også formidler og anvender natur i et eller andet omfang, kan drage nytte af den fantastiske beliggenhed i Randers. Lokaler og udendørsarealet skal gerne benyttes og anvendes aktivt af borgere fra foreninger med tilhørsforhold i Randers kommune.

Når foreninger arbejder sammen om en grøn agenda, kan nye samarbejdsrelationer og partnerskaber opstå.

Hvis foreninger også ønsker at anvende udeareal, bålhytte mv., opkræves dog en mindre betaling som driftstilskud - se Brugerbetaling/takstblad 2017.