Sejlads med Kaagen

Randers kaagen "Hjalmar Ussing" er en rekonstruktion af de pramdragerpramme, som transporterede varer på Gudenåen og Randers Fjord før i tiden. I 1800-tallet og begyndelsen ag 1900-tallet blev prammene trukket langs Gudenåen af pramdragere. Især på strækningen mellem Randers og Silkeborg.

Kaagen på Randers Naturcenter

Hjalmar Ussing blev bygget i 2002 i anledning af Randers købstads 700 års jubilæum. Kaagen er ca. ti meter lang og knap fire meter bred.
Den er godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med op til 12 passagerer på Gudenåen og Randers Fjord.
Skibet benyttes til naturformidling og formidling af kulturhistorien omkring pramdragertiden på Gudenåen.

Sejlture kan bookes både af private grupper, samt skoler og institutioner.

Kontakt Skipper Lars Maagaard angående spørgsmål og booking vedrørende kaagen.

Sikkerhedsinstruks for Hjalmar Ussing FTJ 7337.
I henhold til søfartsstyrelsens retningslinjer af 2012.

1. Ansvarlig

Overordnet ansvarlig for sejladsen er Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C.

Bådfører Lars Maagaard har udarbejdet sikkerhedsinstruksen april 2014.

2. Sejlads aktiviteter

Sejlads på Gudenåen og Randers Fjord fra Tangeværket til Udbyhøj N. Med op til 12 passagerer i perioden fra og med uge 14 til og med uge 42. Max vindstyrke 10 m/s.
Fra solopgang til solnedgang.

3. Risici ved sejladsen

Grundstødning, motorstop, kollision, mand over bord, brand, afkøling ved MOB.  

4. Forebyggelse af Risici

Grundstødning og motorstop: der medbringes stager og kommunikation til land i tilfælde ufrivilligt stop. På Randers Fjord medbringes ekstra påhængsmotor.

Kollision og MOB: Der medbringes VHF-DSC og håndholdt VHF til opkald af andre skibe. Alle er iført redningsvest under hele sejladsen.

Brand: Der er fast selvslukningsanlæg i motorrum. Håndpulverslukker ved ror.

Afkøling: ved sejlads i perioder, hvor vandtemperaturen er under 10 grader celsius er besætning og passagerer iført termisk beskyttelse i form af CE godkendt flydedragt, tørdragt eller våddragt.

5. Fartøjet og udrustning

Træpram synet af Søfartsstyrelsen til sejlads med 12 passagerer på fartsområdet Gudenåen og Randers Fjord.

Søfartsstyrelsen foretager hovedsyn hvert 4. år og mellemliggende syn hvert andet år.

Udstyret med VHF-DSC radio, Solas-redningsveste, Nødraketter, lys, tågehorn, lanterner til tåge, håndholdt VHF, vandtæt mobiltelefon, brandslukningsanlæg, håndkulsyreslukker, håndpumpe og elektrisk lænsepumpe, 1.hjælpskasse, redningskrans.  AIS-SART og EPIRP. Der udføres check på alt udstyr inden sejlads. Evt. reservemotor kan medbringes. Ved længere sejladser på Randers Fjord kan der medbringes redningsflåder med kapacitet til alle personer (3-4 stk. 4 personers VFI redningsflåder ISO9650-1A certificeret). 

6. Besætning

Bådfører har erhvervsduelighedsbevis til fartøjet i det pågældende fartsområde efter de krav der er fastsat af Søfartsstyrelsen. Ved sejlads med skoler og børnehaver medbringes andet besætningsmedlem.

7. Operationelle forholdsregler

Sejlads på Gudenåen og Randers Fjord fra Tangeværket til Udbyhøj N.

Med op til 12 passagerer i perioden fra og med uge 14 til og med uge 42. Max vindstyrke 10 m/s.

8. Forholdsregler som sikrer at alle kan redes ved en ulykke

Alle bærer redningsvest under sejlads. Der sejles tæt på land. Der er radiokommunikation ombord.

Der medbringes et kort over de lokale strandnummer langs Gudenåen, således at redningsfartøjer fra Randers Brand og Beredskab kan lokalisere position på ulykke. Evt. medbringes en vandtæt indpakket smartphone/tablet med strandnummer og bådposition applikation.   

9. Forholdsregler der sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

VHF-DSC radio, håndholdt VHF, vandtæt mobiltelefon, AIS-SART, nødraketter, tågehorn.

10. sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Der opbevares en ruteplan og passagerliste i administrationsbygningens fællesrum på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. Der holdes kontakt til en medarbejder på Naturcenteret ved sejladser.

Ved sejladser af eventkarakter, f.eks. småture på fjordens dag, vil der være fast landpersonel der fører passagerliste, være landkontakt. 

11. sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Bådfører gennemgår sikkerhedsinstruktion for passager inden sejlads. Redningsveste i føres på land og brug af disse gennemgås.

12. Beskriver hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Ved tæt på hændelser indkaldes bådføreren en repræsentant fra Randers Naturcenter, de implicerede passager og deres eventuelle institution til en gennemgang af forløbet. Ved ulykke indkaldes bådfører, en repræsentant fra Randers Naturcenter, en repræsentant fra passagererne eller deres institution eller organisation, samt Beredskabschefen i Randers Kommune, Natur og Miljøchefen, en sikkerheds repræsentant fra Randers Kommune samt Østjyllands Politi til gennemgang af ulykken.