Sejlads med kano

Naturcenterets kanoer anvendes til naturvejledningsaktiviteter og guidede ture på Gudenåen.

Kano sejlads på Randers Naturcenter

Målgruppen er private grupper, institutioner og skoler fra 6. klasse.
Kanoturene vil altid være ledet af to af naturcenterets kanoinstruktører.

Der foretages ikke udlån eller udlejning af kanoer fra Naturcenteret.

Kanosejladsen foregår efter Søfartsstyrelsen retningslinjer.

Sikkerhedsinstruks for Randers Naturcenters kanosejlads på Gudenåen

1. Identifikation af rederen

Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C, er overordnet ansvarlig for sejladsen.

Naturvejleder Lars Maagaard, har udarbejdet sikkerhedsinstruksen april 2014.

2. Sejladsaktiviteter

Sejlads i kano på Gudenåen fra Randers Bro til Langå i perioden fra og med uge 14 til og med til uge 42. Max vindstyrke 8 m/s. Der sejles fra solopgang til solnedgang.
Sejladsaktiviteten indeholder også oplæring i kanosejlads, herunder kæntringsøvelser.

Deltagere (passagerer) er besøgende på Naturcenteret, herunder institutioner, skoler, familier og private grupper. Samt deltagere på Randers Kommunes naturvejledningsarrangementer på Gudenåen.

3. Risici ved sejladsen

A/ Kollision med motorbåde.
B/ kæntring og drukning.
C/ afkøling i vand eller i luft.
D/ stærk strøm i Gudenåen.
E/ hurtigt vejrskifte til stærk vind og tordenvejr.
F/afkøling.

4. Forebyggelse af Risici

A/ Kanoinstruktør medbringer mobiltelefon (evt. VHF-radio til kontakt af andre fartøjer, samt signaludstyr (nødraketter og tågehorn).

B/ Alle er iført en CE godkendt redningsvest. I de tilfælde, hvor alle deltagere kan svømme kan der benyttes CE godkendte svømmeveste. Kanoinstruktørerne skal være i stand til at bjærge og redde kæntrede kanoer og passagerer og skal derfor benytte CE godkendte svømmeveste. Ved sejlads med skoler skal eleverne minimum gå i 6. klasse og skal kunne svømme.

C/ Deltagere påklædes efter årstiden og vejret. Der sejledes kun i perioden 1.maj - 30. september.

D/ Kanosejlads startes altid med at padle modstrøms således man kan vurdere strømmen og gå nedstrøms tilbage. Evt. ledsages kanoerne en følgebåd (gummibåd med motor). Ved stærk strøm aflyses sejladsen.

E/ Vejrudsigter vurderes inden sejlads. Ved stærk vind over 8 m/s eller tordenvejr aflyses sejladsen eller sejladsen afbrydes og der søges til land.

F/ Ved vandtemperaturer under 10 grader celsius benyttes termisk beskyttelse i form af våddragter eller tørdragter.

5. Beskrivelse af fartøj og udrustning

Kanoer: Linder Inkas 525, synkefri og typegodkendte til 3 personer. Der medbringes en ekstra padle og en øse i hver kano. Redningsveste er CE godkendte. Ved brug af svømmeveste benyttes CE-godkendte i signalfarver med reflekser. Kanoinstruktør medbringer taske, der indeholder, mobiltelefon i vandtæt pakning, nødraketter, tågehorn, førstehjælpsudstyr, kniv, bugseringsline evt. VHF radio-DSC.

6. Besætningen og dens kompetencer

Ved sejlads med kano skal der altid være min 2 uddannede kanoinstruktører med til at lede turen.

Kanoinstruktøren skal være uddannet efter et godkendt uddannelsessystem. Instruktøren skal have et gyldigt godkendt 12. timers førstehjælpsuddannelse.

Ved sejlads med grupper skal der være en uddannet instruktør for hver 10. deltagere.

Ved kanoture med større grupper kan een kanoinstruktør lede turen med støtte af en uddannet og godkendt bådfører i Naturcenterets MOB-følgebåd.

Der udpeges altid en turleder i besætningen, hvis afgørelser er endelige og skal følges.

7. Operative forholdsregler som skal følges af besætning og passagerer

Der sejledes kun på Gudenåen fra Randers Bro til Langå. I perioden fra og med uge 14 til og med uge 42.

Max vindstyrke 8 m/s. Ved hårdere vejr og evt. tordenvejr aflyses eller afbrydes sejladsen.

Ved stærk strøm i Gudenåen aflyses eller afbrydes sejlads.

Der sejles fra solopgang til solnedgang. Ved vandtemperaturer under 10 grader celsius benyttes termisk beskyttende tørdragter eller våddragter.

8. Forholdsregler der gør at alle kan reddes ved ulykke

Alle kanoer sejler samlet, hvilket gør det nemmere at redde forliste. Besætning er uddannet til at bjærge og redde. Alle bærer redningsvest eller svømmevest. Der medbringes kommunikationsudstyr. Der medbringes et kort over de lokale strandnummer langs Gudenåen, således at redningsfartøjer fra Randers Brand og Beredskab kan lokalisere position på ulykke. Evt. medbringes en vandtæt indpakket/smartphone/tablet med strandnummer og bådposition applikation.

9. Forholdsregler der sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Mobiltelefon i vandtæt indpakning, nødraketter, tågehorn, kontakt til land eller følgebåd.

Kanoer sejler samlet således man er opmærksom på forlis mm. Ved større grupper medbringes VHF-Radio.

10. sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Der opbevares en ruteplan og passagerliste i administrationsbygningens fællesrum på Randers Naturcenter,

11. sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Kanoinstruktøren gennemgår sikkerhedsinstruktion for deltagerne inden sejlads. Redningsveste i føres på land eller i havn og brug af disse gennemgås. Forholdsregler undersejlads og under kæntring/ulykke gennemgås.

12. Beskriver hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Ved ”tæt på hændelser” indkaldes bådføreren, en repræsentant fra Randers Naturcenter, en repræsentant for de implicerede passager og deres eventuelle institution til en gennemgang af forløbet.

Ved ulykke indkaldes bådfører, en repræsentant fra Randers Naturcenter, en repræsentant fra passagererne eller deres institution eller organisation, samt Beredskabschefen i Randers Kommune, Natur og Miljøchefen, en sikkerhedsrepræsentant fra Randers Kommune samt Østjyllands Politi til gennemgang af ulykken. Sikkerhedsinstruksen evalueres og opdateres en gang årligt.