Sejlads på Randers Naturcenter

Randers Naturcenters to handicapbåde Isfuglen og Guldsmeden er ude af drift af sikkerhedsmæssige årsager. Der er registreret utætheder i bådenes opdriftskamre. Derfor kan der ikke sejles sikkert med bådene. Det undersøges om bådene kan repareres på værft. Indtil videre er al sejlads med bådene indstillet. Foreløbigt til august 2023 - muligvis resten af 2023.

Randers Naturcenter tilbyder forskellige former for sejlads, som en del af de formidlingstilbud Naturcenteret tilbyder. Sejladsen foregår som erhvervsmæssig sejlads og de personer, der deltager som gæster i sejladsaktiviteten bliver betragtet, som passagerer på sejladsen. Naturcenterets ansatte varetager sejladsen og betragtes som besætning. Overordnet ansvarlig for sejladsaktiviteterne er Randers Kommune.

Naturcenteret har udarbejdet en sikkerhedsinstruks for hver sejladsaktivitet for hver fartøjstype der benyttes. Sikkerhedsinstruks, udrustning og beskaffenhed af fartøjer, samt evt. syn og uddannelse af besætning er foretaget i henhold til Søfartsstyrelsens vejledninger.

Naturcenteret sejlads aktiviteter foregår pt. i perioden 15. maj til 31. september. Fartsområdet er Gudenåen fra Randers Bro til Langå. Herudover sejles der lejlighedsvis enkelte dage på Randers Fjord.

Målgruppen er daginstitutioner, skoler, ældrecentre, voksne grupper, familier, handicappede, foreninger og besøgende ved offentlige arrangementer.

Der foretages ikke udlån eller udlejning af fartøjer på Naturcenteret.

Booking

Handicapbåde

Naturcenterleder Helle Marie Taastrøm
Tlf.: 86 43 25 37. Træffes bedst dagligt fra kl. 8-9
E-mail: naturcenter@randers.dk

Læs om sejlads med handicapbådene

Kaagen

Lars Maagaard
Tlf.: 89 15 15 97 / 25 44 16 97
E-mail: lars.maagaard@randers.dk

Læs om sejlads med kaagen

Kano

Kanoturene vil altid være ledet af to af naturcenterets kanoinstruktører, men der foretages ikke udlån eller udlejning af kanoer fra Naturcenteret.

Læs om sejlads med kano