Gråspurvekasse

Redekasse til gråspurve

Hvis du vil lave en redekasse til gråspurven, skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran.
  • Galvaniseret søm eller skruer. (Hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker.)
  • Et hulbor på 35 mm.

Bundens indvendige minimums mål, bredde gange dybde, bør være 10 x 15 cm. Men hellere 15 x 15 cm.

Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 30 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 22 cm.

Flyvehullets diameter bør være 3,5 cm.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 2 meter over jorden og åbningen vendes mod Nord eller øst.

Dansk Navn: Gråspurv
Latinsk navn: Passer domesticus
Orden: Passeriformes (Spurvefugle)
Kropslængde: 14,5 cm
Levested: Udbredt i det meste af verden.

Gråspurven er en af Danmarks mest talrige ynglefugl og standfugl. Hannen har en grå isse og en sort hageplet der vokser i løbet af sommeren og som fungerer som et statussymbol. Hunnen er mere ensfarvet gråbrun. Gråspurvene kan ofte ses ved foderbrættet.

Der yngler et sted mellem 500.000 og 1.000.000 Gråspurve i Danmark. Gråspurven er en flokfugl der yngler i kolonier. De enkelte par holdere sammen hele livet og bliver på det samme sted. De lever hovedsageligt af insekter om sommeren. Resten af året lever de af frø og korn. Det er primært hannen der står for at bygge reden, men parret hjælpes ad med at fodre ungerne. Hunnen lægger 3-6 æg og får 2-3 kuld om året i perioden april til august. Efter 12-14 dage klækkes æggene og efter yderligere 14-16 dage er ungerne klar til at forlade reden. Et par dage inden ungerne flyver fra reden, udvikler de individuelle kald, så forældrene kan kende dem, når de skal fodre dem en kort periode efter at de har forladt reden.