Kirkeuglekasse

En kasse til kirkeuglen

Hvis du vil lave en redekasse til kirkeuglen, findes tegningen her:

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 4-5 meter over jorden. Åbningen vendes mod Nord eller øst.

Dansk navn: Kirkeugle
Latinsk navn: Athene noctua
Orden: Ugler (Strigiformes)
Kropslængde: 22 cm
Levested: Mellem og Sydeuropa, Nordafrika samt i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavskysten. Danmark er den nordligste udbredelse for kirkeuglen.

Kirkeuglen er vores mindste ynglende ugleart i Danmark. Det er en relativ sjælden standfugl og der skønnes at være under 100 ynglende par i landet. Kirkeuglen yngler kun i Jylland og primært i Himmerland. Kendes bedst på størrelsen og de hvide øjenbryn.

Kirkeuglen er en lille ugle, ikke meget større end en stær, med brunlig overside og hvidlig underside. Kirkeuglen blev tidligere kaldt minervaugle, efter den romerske gudinde for visdom. Uglen blev betragtet som et klogt dyr, fordi den havde et menneskelignende ansigt. Det ”nye” navn, kirkeugle, kom af at de ofte ynglede i kirketårnene, inden disse blev så tillukkede som de er i dag. Kirkeuglen holder til i mindre byer hvor der er små gårde som de kan leve på. Det optimale område er en lille gård som er lidt indelukket af gamle træer, hvor der også er engområder den kan jage på. Kirkeuglen lever af insekter, orme, snegle, padder og andre smådyr. Gnavere og småfugle er dog også en del af dens føde. Kirkeuglen yngler oprindeligt i hule træer og i hulninger i bygninger på små gårde, men yngler gerne i opsatte redekasser, nu hvor der ikke findes så mange små gårde mere. Kirkeuglen danner par for livet og er meget trofaste over for det sted, de udvælger til at være deres yngleplads. Kirkeuglen får kun et kuld unger om året. Hunnen lægger 2-5 æg i løbet af april og maj. Efter 27-28 dage er æggene ruget ud. Hunnen fodrer ungerne i 30-36 dage, hvorefter de forlader reden. Når ungerne har forladt reden er de meget sårbare, for i den uge det tager dem at blive flyveklare, lever de som oftest på jorden.