Perleuglekassen

Denne kasse kan også anvendes af allike og huldue.

Hvis du vil lave en redekasse til enten Alliken, Hulduen eller Perleuglen, skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran
  • Galvaniseret søm eller skruer. (Hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker.)

Bundens indvendige minimums mål, bredde gange dybde, bør være 20 x 25 cm.

Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 50 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 35 cm.

Flyvehullet bør være 10 x 10 cm.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 6 meter over jorden. Åbningen vendes mod Nord eller øst.

Dansk navn: Perleugle
Latinsk navn: Aegolius funereus
Orden: Ugler (Strigiformes)
Kropslængde: 25 cm
Levested: Det nordlige Europa, Asien og Nordamerika. Det nordlige Skandinavien, østover gennem Baltikum og Rusland. Desuden er der en spredt bestand i Centraleuropa.

Perleuglen er en lille ugle med et noget forundret ansigtsudtryk. Den har en brun overside med hvide prikker og en hvid underside med brune utydelige pletter. Det er en sjælden ynglefugl og vintergæst i Danmark.

Perleuglen er nataktiv og gemmer sig for det meste om dagen, så den kan være svær at se i naturen. Ikke mindst fordi den er ganske sjælden herhjemme. Der findes kun ganske få par der yngler, og de yngler sandsynligvis ikke hvert år i Danmark. Perleuglen kan ses som træk og vintergæst på Bornholm, på Sjælland og i Østjylland. Den lever primært af mus som den fanger i skoven, men af og til fanger den også småfugle. Den laver reder i gamle sortspættehuller, men bruger også redekasser. Perleuglen får kun et kuld unger om året. Den lægger 3-7 æg i april til maj og ruger på æggene i 25-32 dage. Efter endnu 28-36 dage er ungerne store nok til at klare sig selv.

Dansk navn: Allike
Latinsk navn: Corvus monedula
Orden: Spurvefugle (Passeriformes)
Kropslængde: 33 cm
Levested: Størstedelen af Europa, det vestlige Rusland, Tyrkiet, Iran og Marokko.

Alliken er den mindste af vores kragefugle. Den er sort med lysegrå nakke og lyse øjne i forhold til det sorte omkring øjnene. Dens skrig gjorde at den i ældre tid blev kaldt Ka, hvilket findes endnu som en del af navnet Kalundborg.

Alliken er ganske almindelig i Danmark og ses hele året. Alliken er både standfugl og trækfugl. Dem der trækker, flyver til Sydvesteuropa. Den er social og koloniruger og lever af stort set alt hvad den kan finde, blandt andet biller, orme, insekter, frø, bær og korn. Alliken bliver kønsmoden som toårig og beholder sin mage hele livet. Både hannen og hunnen hjælpes ad med at bygge reden. Oprindeligt laver de reder i hule træer, i skove og i parker, men bygger også reder i stigende grad i skorstene og redekasser.

Alliken får et kuld unger om året og lægger de 4-6 æg fra midt i april. Æggene bliver udruget af hunnen alene i løbet af 18-19 dage. Når æggene er klækket, fodrer begge forældre ungerne i 30-35 dage, hvorefter ungerne er flyveklare. Ungerne bliver dog i nærheden et stykke tid efter.

Dansk navn: Huldue
Latinsk navn: Columba oenas
Orden: Duefugle (Columbiformes)
Kropslængde: 33 cm
Levested: Det meste af Europa, det nordvestlige Afrika og det vestlige Asien.

Hulduen minder meget om de andre duer men kan kendes på den grønne halsplet og de helt sorte øjne. Det er en ret almindelig trækfugl i Danmark, der ankommer i starten af marts og april og forlader landet igen sidst i august til oktober.

Hulduen ses ikke så ofte som eksempelvis ringduen. Den holder mest til i gammel løvskov, hvor den kan lave sin rede. Gerne i nærheden af agerjord, hvor den kan finde føde. Den lever primært af planteføde, såsom frø, skud, rødder, knopper, blomster og blade, men spiser også insekter og snegle i ny og næ. Den laver sin rede i huller i træerne, hvilket også er grunden til dens navn. Den bruger gladelig sortspættens gamle huller, men bruger også gerne redekasser og i visse tilfælde kaninhuller i klitområder. Den yngler i det første år af dens liv og får op til tre kuld unger om året herhjemme.

Hulduen lever primært i sæsonægteskaber, men der er enkelte der bliver sammen i længere perioder. Fra midten af april lægger hunnen 2 æg, som det første kuld. Dem ruger hun ud i løbet af 16-18 dage. Efter yderligere 20-30 dage er ungerne flyvefærdige og forlader reden.