Sløruglekasse

Byg en kasse til sløruglen.

Hvis du vil lave en redekasse til sløruglen, findes tegningen her:

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand m.m. kan løbe ud.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand m.m. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 6-8 meter over jorden. Åbningen vendes mod Nord eller øst.

Dansk navn: Slørugle
Latinsk navn: Tyto alba
Orden: Ugler (Strigiformes)
Kropslængde: 34 cm
Levested: Forekommer på alle kontinenter, men undtagelse af Antarktis. Den er dog ikke i det centrale og nordlige Asien samt Nordamerika.

Sløruglen findes i det meste af Europa, men forekommer, på nær Danmark, ikke i Norden. Den er en af de mest udbredte fuglearter i verden. Det hvide slør og de sorte øjne gør, at den er let genkendelig. Sløruglen er en standfugl, men ungfugle kan flyve op til 20 km. væk.

Bestanden af slørugler var i Danmark i 2009 på omkring 500 par, men efter den hårde vinter 2009/2010, omkom ca. 90 %.  I 2010 vurderedes bestanden til at bestå af ca. 50 par, men bestanden er nu i fremgang. De fleste slørugler i Danmark yngler i Sønderjylland og Sydvestjylland, men kan dog ses andre steder i landet. Sløruglen er nataktiv og ses derfor ret sjældent, men man kan opdage dens tilstedeværelse, ved at finde dens næsten sorte gylp. Den holder til på større gårde, som stadig holder husdyr. Varieret områder med mose, eng, mark og gamle fritstående træer, vil være optimalt. Sløruglen lever af smågnavere, som den fanger om morgenen og i skumringen, og den er i særdeleshed dygtig til at fange spidsmus. Langt de fleste slørugler yngler i opsatte redekasser og de kan få op til to kuld om året. Hunnen lægger 4-7 æg i maj, som hun ruger ud i løbet af 30-32 dage. Efter yderligere 55-65 dage kan ungerne klare sig selv og forlader reden i løbet af august. De bliver dog i nærområdet et par måneder yderligere.