Spurveuglekasse

Byg en kasse til spurveuglen.

Hvis du vil lave en redekasse til Spurveuglen, skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder eller plader af ikke-imprægneret fyr eller gran
  • Skruer eller galvaniseret søm (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker)

Bundens indvendige minimums mål, bredde gange dybde, bør være 15 x 15 cm.

Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 40 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 30 cm.

Flyvehullets størrelse bør være 5 cm.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 4 meter over jorden og åbningen vendes mod Nord eller Øst.

Træet skal have ru sider eller være med lister, så ungerne kan klatre ud.

Dansk navn: Spurveugle
Latinsk navn: Glaucidium passerinum
Orden: Ugler (Strigiformes)
Kropslængde: 15-19 cm
Levested: Europa og Asien i et bælte gennem Sibirien til Stillehavskysten og Sakhalin

Spurveuglen er Europas mindste ugle og er kun en anelse større end gråspurven. Den er gråbrun på ryggen med hvide pletter og brystet er hvid med brune længdestriber. Spurveuglen ser ikke særligt godt om natten og er derfor dagaktiv, især om vinteren. Ses sjældent i Danmark.

Den lille kompakte ugle har tætsiddende gule øjne, der gør at den har et aggressivt udtryk. Den har to lyse pletter i nakken, der minder om øjne, som den kan narre eventuelle fjender med. Spurveuglen lever i nåleskov, nogle gange i relativ tæt granskov. Den lever af både markmus og småfugle. Markmusene ser den fra sin udkigspost, hvor den flyver ned fra og fanger musene. Fuglene fanger den i luften ved et overraskelsesangreb og den kan endda jage fugle der er større end den selv, som eksempelvis stor flagspætte. Spurveuglen hamstrer føde, så den kan være sikker på at overleve vinteren, i tilfælde af at det bliver en hård vinter. Den yngler i gamle spættehuller og naturlige huller i træerne. Spurveuglen skifter mage for hver sæson og får kun et kuld om året, men hannen forsvarer sit territorium året rundt. Hunnen lægger 4-7 æg i april, som den ruger på i 28-30 dage. Efter 27-34 dage flyver ungerne fra reden og efter yderligere en måned er de selvstændige.