Træløberkasse

Byg en kasse til træløberen.

Hvis du vil lave en redekasse til Træløberen, skal du bruge forskellige ting: 

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran
  • Galvaniserede søm eller skruer (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker).

Bundens indvendige minimumsmål (bredde x dybde) bør være 11 x 11 cm.

Kassens højde fra lågets underkant til kassens underkant bør være 38 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant til kassens underkant bør være 30 cm.

Flyvehullets diameter bør være 8 cm.

Husk, at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand m.m. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 2 meter over jorden. Åbningen skal vende mod nord eller øst.

Dansk navn: Træløber

Latinsk navn: Certhia familiaris

Orden: Spurvefugle (Passeriformes)

Kropslængde: Ca. 12,5 cm

Levested: Det nordlige, østlige og centrale Europa og østpå gennem Rusland og Centralasien, til Stillehavskysten og Japan. Den forekommer desuden i Himalaya.

Træløberen er udbredt i hele Danmark, men mangler visse steder i Vestjylland. Der er omkring 33.000 par i Danmark.

Træløberen er en strejffugl, hvilket vil sige, at den uden for yngletiden strejfer omkring, men uden at være en egentlig trækfugl.

Træløberen er en lille spurvefugl, der klatrer rykvis op ad træer i en spiral. Når den har ledt efter insekter på det ene træ, flyver den fra toppen af dette træ og videre til det næste træ, hvor den igen starter fra roden og arbejder sig op af stammen.

Træløberen optræder for det meste alene og kan let kendes fra f.eks. spætmejsen på tegningerne. Træløberen minder i udseende mest af alt om en gråspurv med et langt krumt næb. Som oftest hører man træløberen, før man får øje på den.

Træløberen lever for det meste i gammel løvskov, men den forekommer også i gammel, relativ åben nåleskov.

Træløberen lever fortrinsvis af insekter, edderkopper og mejere, men tager også frø.

Træløberens rede anbringes typisk i hulrummet bag et stykke løst bark, men da denne form for redepladser ikke forekommer så ofte mere, bruger træløberen også gerne revner i træet eller opsatte redekasser.

Træløberen kan få op til to kuld unger om året. Hunnen lægger 5-6 æg i maj og ruger dem ud i løbet af 14-15 dage. Efter yderligere 15-17 dage kan ungerne klare sig selv.