Vendehalskasse

Byg en kasse til vendehalsen.

Hvis du vil lave en redekasse til vendehalsen, skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran
  • Galvaniseret søm eller skruer (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker.)
  • Et hulbor på 35 mm

Bundens indvendige minimums mål, bredde gange dybde, bør være 15 x 15 cm.

Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 40 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 32 cm.

Flyvehullets størrelse bør være 3,5 cm.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 2 meter over jorden og åbningen vendes mod Nord eller Øst.

Dansk navn: Vendehals
Latinsk navn: Jynx torquilla
Orden: Spættefugle(Piciformes)
Kropslængde: 16 cm
Levested: Udbredt fra Europa og det nordlige Afrika i Vest og Øst i et bredt bælte gennem Asien til Stillehavskysten og Japan

Vendehalsen er en relativ sjælden ynglefugl i Danmark. Det er en trækfugl der kommer fra Afrika i april/maj og den flyver fra landet igen til august/september. Vendehalsen har en kortere hale end spætten og kan derfor ikke klatre i træer ligesom dem. Den har flotte marmoreringer i grå og brune farver.

Vendehalsen ses som oftest når de trækker. De trækker kun om natten og derfor ser man dem primært når de raster. Vendehalsen lever i park agtige skove, i hede plantager og på overdrev, hvor den primært lever af myrer og deres pubber. Vendehalsen danner par for en sæson ad gangen og er hulruger. Parret laver rede i gamle spættehuller og gerne i redekasser. De får 1 kuld om året og lægger deres 7-10 æg fra maj til juni. Æggene udruges af begge forældre i løbet 12-14 dage. Når æggene er klækket, er ungerne flyveklare efter 18-22 dage. 7-14 dage senere er de selvstændige.