Levende kulturSPOR

Kulturhistoriske spots i Randers kommune, inklusiv gratis undervisningsmateriale.

En historisk, spændende kommune

På nedenstående link er samlet historiske spor fra en lang række spændende steder i Randers kommune.

Til kortet er tilknyttet undervisningsmateriale, udviklet i forbindelse med projekt: "Levende kulturspor" i projektperioden 2012-2015. 

Kortet kan også bruges af alle med lokalhistorisk interesse og er udviklet i samarbejde med Randers Stadsarkiv, Museum Østjylland.

Interaktivt kort - Levende kulturSPOR

Kort forklaring

Punkterne på kortet kan alle opfattes som lokalhistorie, men som en grovsortering er punkterne opdelt i følgende 6 temaer man kan arbejde videre med:

  • Lokalhistorie (gul): Enkelte steder/placeringer med egen historie
  • Velfærd (lilla): Samfundets foranstaltninger for at hjælpe den enkelte borger. Primært efter 1945.
  • Industrialiseringen (lyserød): Elementer der er en del af den tekniske udvikling vore samfund har gennemgået. Primært efter 1850'erne.
  • Militærhistorie (grøn): Monumenter/historik tilknyttet krige Danmark har været deltaget i
  • Arkæologi (blå): Fund fra ældre tid
  • Andet (orange): Øvrige punkter som ikke passer under ovennævnte temaer.

Materialet er udviklet i forbindelse med kulturaftalen 2012-2015 for 4 kommuner, heraf Randers som den ene.