Mejsekasser

Kassen passer til blåmejse, fyrremejse, sortmejse, sumpmejse og topmejse.

Hvis du vil lave en redekasse til enten blåmejsen, fyrremejsen, sortmejsen, sumpmejsen eller topmejsen skal du bruge forskellige ting: 

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran.
  • Galvaniseret søm eller skruer. (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker)
  • Et hulbor på 28 mm.

Bundens indvendige minimums mål, bredde gange dybde, bør være 10 x 15 cm. (Evt. 10 x 10 cm.)

Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 30 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 22 cm.

Flyvehullets diameter bør være 2,8 cm.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 1,5 meter over jorden og åbningen vendes mod Nord eller øst.

Redekasse Mejse