Booking af faciliteter

Kontakt og book via Naturcenter@randers.dk

Randers Naturcenters lokaler og faciliteter kan kan bookes til arrangementer, af foreninger, virksomheder, private mm. mod betaling.

Lokaler foreninger kan låne eller leje Naturcenterets faciliteter til foredrag, møder, kurser mv. på de tidspunkter, hvor der ikke foregår andre aktiviteter på Naturcenteret. De folkeoplysende foreninger, der har hjemsted i Randers Kommune, kan anvende Naturcenteret gratis mod selv at forestå rengøring, oprydning osv., men det kræver, at der er tale om et arrangement med et væsentligt grønt indhold. Det skal med andre ord give mening, at arrangementet afvikles på Naturcenteret.

Grupper, der gerne vil høre noget om Naturcenterets virke, kan få en rundvisning på stedet. Sådant et arrangement vil vare ca. 1,5 time og bør bestilles i rimelig god tid.

Naturcenteret har tre huse til rådighed samt et stort udeareal med to bålhytter og tre shelters. På siden her kan du læse mere om vores forskellige lokaler, faciliteter og priser for leje.

  • Naturskolehuset bruges til undervisning, møder, foredrag mv.
  • Udelivshuset er indrettet særskilt til at understøtte de 0-5 åriges børns læring.
  • Sciencehuset bruges til naturvidenskabelige undersøgelser.
  • Udeareal og bålhytte er velegnet til udeaktiviteter året rundt.