Booking af faciliteter

Udeareal og bålhytte

Udeareal og bålhytte er velegnet til udeaktiviteter året rundt. Naturcenterets bålhytte og udeareal anvendes i vores åbningstid af alle centerets gæster og kan bookes af disse v henvendelse forud. Dette tilbud er gratis for institutioner, skoler og grupper fra Randers kommune.