Booking af faciliteter

Nogle grupper kan bruge faciliteterne på Randers Naturcenter gratis, mens andre skal betale for dem.

Brug af Randers Naturcenter og naturvejledning er gratis for børn og unge fra Randers Kommunes institutioner, som besøger Naturcentret indenfor vores almindelige åbningstid. Faciliteter og naturvejledning skal bookes på forhånd.

Foreninger, virksomheder, private m.m. kan booke Randers Naturcenters faciliteter til arrangementer mod betaling. Det kan f.eks. være til foredrag, møder, kurser mv. på de tidspunkter, hvor der ikke foregår andre aktiviteter på Naturcentret.

De folkeoplysende foreninger, der har hjemsted i Randers Kommune, kan anvende Naturcentret gratis mod selv at forestå rengøring, oprydning osv. Det kræver, at der er tale om et arrangement med et væsentligt grønt indhold. Det skal med andre ord give mening, at arrangementet afvikles på Naturcentret.

Grupper der gerne vil høre noget om Naturcentrets virke, kan få en rundvisning på stedet. Sådant et arrangement vil vare ca. 1,5 time og bør bestilles i rimelig god tid.

Naturcentret har tre huse til rådighed samt et stort udeareal med to bålhytter og tre shelters.