Udelivshuset

Udelivshuset er indrettet særligt til at understøtte de 0-5-årige børns læring.

Udelivshuset fungerer som et inspirationsværksted for pædagogisk personale. Udelivshuset har et spændende læringsmiljø og ideer til aktiviteter, I kan lave sammen med de mindste børn.

Udelivshuset kan forlænge dagen på Naturcentret for grupper med de mindste børn, da børnene har mulighed for at få varmen eller en middagslur.

Vil I gerne som institution eller dagplejegruppe tilbringe en hel dag på Naturcentret - fra forældreaflevering til afhentning/forældrekaffe - kan det sagtens lade sig gøre. I kan hente en nøgle på forhånd på et aftalt tidspunkt.

Udelivshuset er desuden meget anvendeligt i de kolde måneder.

Udstyr i Udelivshuset

Udelivshuset har sit eget grejrum, køkken, garderobe, pusleplads, toiletfaciliteter, service og active board i børnehøjde.

Der er meget forskelligt slags naturgrej, som passer til små hænder, f.eks. fiskenet, bakker, akvarier, lupglas, bestemmelsesduge og meget mere til fangst af dyr på land og i vand.

Der hører altid en bålplads med, når I booker Udelivshuset. Der følger også potter, pander, wok og f.eks. popcornristere med.

Når ungerne skal sove, er der 12 madrasser, 12 soveposer og en stor bunke rensdyrskind.

Alt udstyret kan bruges inde eller ude.

Der er også en brændeovn, som kan bruges en kold vinterdag. Brændeovnen er godt afskærmet.

Booking

I booker Udelivshuset ved at kontakte en af disse to personer:

Helle-Marie Taastrøm
E-mail: naturcenter@randers.dk
Tlf.: 86 43 25 37

Charlotte Buchhave
E-mail: cmb@randers.dk
Tlf.: 51 16 26 69

I kan booke Udelivshuset to dage ad gangen. Herefter må I bag i køen igen. I særlige tilfælde kan dog laves en aftale om tre dage i træk pr. gruppe.

Ønsker i at bruge andre områder eller faciliteter en ovenstående, skal disse også bookes på forhånd.

Praktiske oplysninger

Udelivshuset bruges primært på egen hånd. I får udleveret en introduktionsbrochure, når I låner huset.

Vi forventer, at l passer rigtig godt på huset. Den ansvarlige kontaktperson har det fulde ansvar for, at hus og indbo anvendes med stor respekt og efterlades i samme stand, som det blev modtaget.

Inden for åbningstiden

Hvis I kommer inden for Naturcentrets åbningstid, lukker medarbejderne jer ind.

Naturcenterets normale åbningstid er mandag til torsdag kl. 08.00-14.30 og fredag kl. 08.00-13.30.

Uden for åbningstiden

Hvis l kommer udenfor Naturcentrets åbningstid, skal l låne et nøglesæt med en almindelig nøgle og en elektronisk nøgle på forhånd. Hvis l kommer fra en daginstitution/dagtilbud, kan nøglen hentes på Naturcentret forinden efter aftale. Hvis l er ansatte i dagplejen, skal nøglesættet overdrages af jeres dagplejepædagog.

I lukker jer ind ved hovedporten med den almindelige nøgle. Den elektroniske nøgle bippes ved yderdøren ved hoveddøren på Udelivshuset. Hold den elektroniske nøgle foran displayet ca. et sekund.

Med den almindelige nøgle åbnes hængelås v skydelåger, der hænger udendørs foran alle store glaspartier. På grund af brandfare skal I låse op for mindst en af skydedørene, så der er en nødudgang.

Børnetoilet og puslerum er i gavlen af Udelivshuset og åbnes automatisk, når l har åbnet med den elektroniske nøgle ved husets fordør. Der er et almindeligt toilet i gavlen af Naturskolehuset og et handicaptoilet i gavlen af Sciencehuset. Begge steder skal I låse op med den almindelige nøgle.

Nøglen kan - hvis det er aftalt - også bruges til hængelåse ved grejbasen i gavlen ved stalden, brændeskuret, lågen til dyrenes fold og affaldsområdet ved de gamle naturskolebygninger.

De udstoppede dyr og andre udstillingsgenstande skal behandles med meget stor forsigtighed. Genstandene må meget gerne bruges og berøres, men vi forventer, at børn er under opsyn af voksne.

l depotet kan l finde udstyr til aktiviteter inde og ude. Der vil ligge instruktioner til brug af udstyret.

Der vil er være madrasser, soveposer og lignende. Hvis vejret er godt må det gerne bruges udendørs.

Der er manualer til brug af smartboard og andet elektronisk udstyr under smartboardet.

Øvrige informationer og instruktioner findes i ringbind ved smartboardet.

Det er muligt at købe materialer til en omgang pandekager for 50 kr.

Porcelæn, køkkengrej, kaffemaskine, elkedler m.v. kan frit anvendes, hvis de efterlades rengjort og placeret i de rette køkkenskabe efter brug.

Medbring selv kaffe og te m.v. Brug ikke det, der evt. står i skabene, når I kommer.

Klude og viskestykker er i en skuffe ved køleskabet.

Manualer til opvaskemaskine, ovn og komfur m.v. ligger i det øverste skab ved køleskabet.

Tænd PC'en, som hænger på væggen på on-knappen.

Tænd projektoren ved at trykke på den røde knap på fjernbetjeningen.

Brug musen til at navigere rundt som på en almindelig computer. På skrivebordet ligger der forskellige relevante links og hjemmesider.

Sluk computeren ved at trykke på start-menuen og vælge "Luk computeren". Tryk derefter to gange på den røde knap på fjernbetjeningen for at slukke projektoren.

Rengør bordoverflader og køkkenet efter brug.

Hvis stolene er beskidte, skal I tørre dem af.

Rengør net og pander m.m., som I har brugt. Rengøringsmidler findes i depotrummet. De må ikke sættes under køkkenvasken.

Vask op og tøm opvaskemaskinen, før I forlader huset. Der er vasketabs under vasken. Husk at rense filteret i bunden af  maskinen.

Sæt borde og stole, som de stod, da I kom. Dvs. hvis stolene var sat op på borde eller stablet i et hjørne, skal de stå på samme måde, når I afleverer lokalet igen.

Fej gulvet.

Tøm affaldsspandene og læg affaldet i de rigtige containere på vores affaldsterminal ved de gamle naturskolebygninger. Bemærk, vi har affaldssortering i flere fraktioner. Husk også at tømme skraldespanden på børnetoilettet.

Ved brand, indbrud, hærværk, vandskade, stormskade, udkald til vinterberedskab m.v. kan vagten uden for kontortid kontaktes på Ejendomsservices hovednummer 89 15 69 69. En telefonsvarer vil oplyse om, at I har ringet uden for normal arbejdstid, og at I kan trykke 1 for at få kontakt med vagten.

Luk alle yderdøre og vinduer.

Når yderdøren på Udelivshuset er lukket, og I står på ydersiden, bipper I med den elektroniske nøgle på displayet udendørs. Hold den elektroniske nøgle så længe foran displayet, at der skiftes lyd, og displayet lyser rødt. Så er huset låst, og alarmsystemet er sat i gang. Det tager ca. 5-7 sekunder.

Lås alle hængelåse ved udvendige skydelåger med den almindelige nøgle.

Hvis l er sidste brugere på Naturcentret, skal I låse toilettet i gavlen af Naturskolehuset og handicaptoilettet i gavlen af Sciencehuset med den almindelige nøgle.

Lås alle de porte, låger m.v. udendørs, som l har åbnet.

Dobbelttjek venligst ovenstående!

l er velkomne til bruge udearealerne på Naturcentret. Bålstedet foran Udelivshuset er altid automatisk reserveret til brugerne af Udelivshuset. Ønsker l at bruge flere bålsteder, skal I aftale dette med en medarbejder.

l forbindelse med Udelivshuset er der bord/bænkesæt til mindre børn. I må gerne flytte bord/bænkesættene, men I skal sætte dem på plads efter brug.

l er velkomne til at besøge vores indhegning med geder og får, men det skal foregå med stor respekt for dyrene. Dvs. ingen støjende adfærd og løb i folden - l er gæster hos dyrene.

Børn må kun besøge dyrene sammen med voksne. Værk opmærksomme på, at der er elhegn om hele folden.

Vi sætter dyrevelfærd meget højt. Derfor tolererer vi absolut ingen chikane eller forstyrrelse af dyrene. Der er ikke adgang i dyrenes boks, men gerne i forrummet, hvis døren er åben.

De mindre dyr som kaniner, høns mv. er i bure bag stalden. Her er l meget velkomne til at gå rundt og kigge. Hvis I ønsker adgang til de mindre dyr skal I på forhånd bestille et arrangement med dette indhold på Naturcentret.

Dyrene må ikke fodres!