Naturskolehuset

Naturskolehuset bruges til undervisning, møder, foredrag mv.

Naturskolehuset er vores største hus med plads til 45 siddende ved borde - og endnu flere, hvis alle taburetter tages i brug.

Lokalet bruges til undervisning, møder, foredrag mv. Borde og stole er alle mobile og fleksible, så der kan stilles op til mange forskellige typer af arrangementer.

Der er et mindre udvalg af terrarier med frøer og tudser. Flere gange i løbet af året er der en miniudstilling af sæsonens aktuelle dyr. Det er også her, vi har vores samling af udstoppede dyr.

Der er køkkenfaciliteter med service til 45 personer, komfur, ovn, køleskab og opvaskemaskine. Der er opsat en projektor, men for at kunne bruge den skal du medbringe din egen pc.

Der er en whiteboardtavle til rådighed. Lokalet kan bookes i forbindelse med arrangementer på stedet, men er dog ofte i dagtimerne anvendt til Naturcenterets egne arrangementer. Aften og weekends kan lokalet bookes af lokale grønne foreninger, som en slags "grønt forsamlingshus".

Booking

I booker Naturskolehuset ved at kontakte:

Helle-Marie Taastrøm
E-mail: naturcenter@randers.dk
Tlf.: 86 43 25 37

Praktiske oplysninger

Vi forventer, at l passer rigtig godt på huset. Den ansvarlige kontaktperson har det fulde ansvar for, at hus og indbo anvendes med stor respekt og efterlades i samme stand, som det blev modtaget.

I lukker jer ind ved hovedporten med den almindelige nøgle.

I bipper den elektroniske nøgle ved yderdøren ved hoveddøren på Naturskolehuset. I skal holde den elektroniske nøgle foran displayet ca. et sekund.

I åbner hængelåsen ved skydedørene med den almindelige nøgle. Der er hængelåse foran alle store glaspartier udendørs. På grund af brandfare skal I åbne mindst en af skydedørene, så den kan bruges som nødudgang.

Der er toilet i gavlen af Naturskolehuset og et handicaptoilet i gavlen af Sciencehuset. Disse låser I også op med den almindelige nøgle.

Nøglen kan - hvis det er aftalt - også bruges til hængelåse ved Grejbasen i gavlen ved stalden, brændeskuret, lågen til dyrenes fold og/eller affaldsområdet ved de gamle naturskolebygninger.

Der er opsat et lærred over glasdøren mod terrassen, som I gerne må bruge.

De udstoppede dyr og andre udstillingsgenstande skal behandles med meget stor forsigtighed. Vi forventer at børn er under opsyn af voksne.

Der er 40 siddepladser og 10 ekstra taburetter.

Projektor

Tilslut projektoren kablet til din medbragte PC.

Tænd på On-knappen på fjernbetjeningen til projektoren.

Tilslut højtalerkablet ved ønske om lyd. Tænd på "On" bag på højtaleren øverst på reolen.

Efter brug skal du slukke projektoren på standby-knappen og højtalerne på de samme knapper, som du tændte dem på.

I finder rengøringsredskaber og rengøringsmidler i et aflåst skab ved handicaptoilettet. Der er også et mindre udvalg findes under køkkenvasken.

Rengør bordoverflader og køkkenet efter brug.

Hvis stole er beskidte, skal I tørre dem af.

Vask op og tøm opvaskemaskinen, før I forlader huset. Der er vasketabs under vasken. Husk at rense filteret i bunden af  maskinen.

Sæt borde og stole, som de stod, da I kom. Dvs. hvis stolene var sat op på borde eller stablet i et hjørne, skal de stå på samme måde, når I afleverer lokalet igen.

Fej gulvet og vask det med de anviste produkter, hvis det er nødvendigt. Gulvene skal afleveres i samme stand, som de blev modtaget.

Tøm affaldsspandene og læg affaldet i de rigtige containere på vores affaldsterminal ved de gamle naturskolebygninger. Bemærk, vi har affaldssortering.

I kan frit bruge porcelæn, køkkengrej, kaffemaskine, elkedler m.v., hvis I efterlader det rengjort og placeret i de rette køkkenskabe efter brug.

Der er porcelæn m.m. til 40 kuverter.

Medbring selv kaffe og te m.v. Brug ikke det, der evt. står i skabene, når I kommer.

Klude og viskestykker er i en skuffe ved køleskabet.

Rengøringsmidler til køkkenet findes under vasken.

Manualer til opvaskemaskine, ovn og komfur m.v. ligger i det øverste skab ved køleskabet.

Ved brand, indbrud, hærværk, vandskade, stormskade, udkald til vinterberedskab m.v. kan vagten uden for kontortid kontaktes på Ejendomsservices hovednummer 89 15 69 69. En telefonsvarer vil oplyse om, at I har ringet uden for normal arbejdstid, og at I kan trykke 1 for at få kontakt med vagten.

Luk alle yderdøre og vinduer.

Når yderdøren på Naturskolehuset er lukket, og I står på ydersiden, bipper I med den elektroniske nøgle på displayet udendørs. Hold den elektroniske nøgle så længe foran displayet, at der skiftes lyd, og displayet lyser rødt. Så er huset låst, og alarmsystemet er sat i gang. Det tager ca. 5-7 sekunder.

Lås alle hængelåse ved udvendige skydelåger med den almindelige nøgle.

Hvis l er sidste brugere på Naturcentret, skal I låse toilettet i gavlen af Naturskolehuset og handicaptoilettet i gavlen af Sciencehuset med den almindelige nøgle. Husk også at låse skabet med rengøringsmidler.

Lås alle de porte, låger m.v. udendørs, som l har åbnet.

Dobbelttjek venligst ovenstående!

Arealet omkring bålhytte m.v. udlejes separat fra bygningerne. Der kan derfor godt være andre brugere af Naturcentret samtidig med jer.

l er velkomne til at besøge vores indhegning med geder og får, men det skal foregå med stor respekt for dyrene. Dvs. ingen støjende adfærd og løb i folden - l er gæster hos dyrene.

Børn må kun besøge dyrene sammen med voksne. Vær opmærksomme på, at der er elhegn om hele folden.

Vi sætter dyrevelfærd meget højt. Derfor tolererer vi absolut ingen chikane eller forstyrrelse af dyrene.

Der er ikke adgang i dyrenes stald.

I må gerne flytte bord/bænkesæt, men I skal sætte dem på plads efter brug.

Hvis I tænder bål, skal l hente en vandkande og et brandtæppe i grejbasen, som kan stå ved bålet.

Dyrene må ikke fodres!