Ordensregler

Ordensregler for Randers Naturcenter og udearealer - Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.

  • Al rygning skal ske på et anvist og afskærmet område.
  • Der må ikke drikkes eller medbringes alkoholiske drikke.
  • (Undtaget er arrangementer med skriftlig tilladelse fra Randers Naturcenter).
  • Det er tilladt at tage kortvarige ophold. Overnatning er kun tilladt med tilladelse fra Randers Naturcenter.
  • Hunde skal føres i snor.
  • Anvisninger fra naturcenterets personale skal efterkommes.
  • Området er videoovervåget.