Priser og betaling

Priserne på siden gælder kun for de målgrupper, som ikke kan benytte Naturcentrets faciliteter og naturvejledning er gratis.

Brug af Naturcentrets faciliteter og naturvejledning er gratis for børn og unge fra Randers Kommunes institutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, som besøger Naturcentret indenfor vores almindelige åbningstid.

Erhvervsgrupper fra Randers Kommune kan få en gratis rundvisning på Naturcentret indenfor vores åbningstid.

Kurser for andre grupper i Randers Kommune, f.eks. personalearrangementer, afvikles efter takster fastsat af byrådet i Randers Kommune.

Vi har desværre ikke meget personalekapacitet til at arrangere aktiviteter for f.eks. forældreråd i skoleklasser, børnehaver og lignende i weekender og i aftentimerne, men du kan leje vores udendørsområde og selv forestå arrangementet.

Priser for arrangementer

Alle priser er ekskl. moms.

Kurser og personalearrangementer (inkl. naturvejledning)

Antal deltagere Pris
Op til 20 deltagere 1500 kr. pr. time, ekskl. materialer
20-30 deltagere 1800 kr. pr. time, ekskl. materialer
30-40 deltagere 2100 kr. pr. time, ekskl. materialer
Antal deltagere herover Prisen aftales individuelt

Lukkede arrangementer

Lukkede arrangementer skal vare mindst to timer på hverdage og tre timer i weekender. Der er frit deltagerantal.

Arrangementstype Pris
Naturvejledning, rundvisninger, naturformidling 600 kr. pr. time, ekskl. materialer

Leje af lokaler

 Målgruppe Pris 
Primær målgruppe udenfor almindelig åbningstid 200 kr. pr. time, ekskl. materialer
Sekundær målgruppe 500 kr. pr. time, ekskl. materialer

Primær målgruppe = børn, unge og kommunens borgere organiseret i foreninger.

Sekundær målgruppe = private, virksomheder og lignende.

Leje af udeområde

Priserne for leje af udeområde gælder kun for Naturcentrets primære målgruppe, dvs. børn, unge og kommunens borgere organiseret i foreninger.

 Facilitet Pris 
Leje af udeområde (inkl. brænde, lån af udstyr og anvendelse af toiletter) 800 kr. pr. arrangement, ekskl. materialer
Sejlads (inkl. bådfører) - gælder for sejlads i handicapbåde, kaag, kanoer og kajakker 1200 kr. pr. time, ekskl. materialer