Om Naturcentret

På Randers Naturcenter er der plads til alle.

Et besøg på Naturcenteret i Randers er et tilbud til alle institutioner, skoler eller andre grupper, som har lyst til at tilbringe en grøn dag på stedet. Du kan komme på egen hånd eller få en naturvejleder til at arrangere en aktivitet.

Private er også meget velkomne i vores almindelige åbningstid, og du behøver ikke at lave en aftale derom på forhånd, medmindre du ønsker at låne noget af Naturcentrets grej.

Naturcentret er base for fire af kommunens naturvejledere og 13 andre ansatte, som dels laver arrangementer på Naturcentret, og dels varetager naturformidlingsopgaver i resten af kommunen.

Institutioner fra Randers kommune kan gratis benytte vores tilbud. For grupper udefra er der en mindre brugerbetaling.

Udendørs er der spisesteder, bålsteder med tilgængeligt brænde og et dyrehold med får, geder, høns, kaniner, mus og duer.

Ønsker du at besøge Naturcentret med en gruppe, skal du lave en aftale om det med Naturcenterleder Helle-Marie Taastrøm.

Ønsker du arrangementer andre steder i kommunen, så kontakt Lars Maagaard.

Vision for Randers Naturcenter inddeles i tre hovedemner:

  1. Naturcenteret tilbyder handicapvenlige inspirerende rammer for naturoplevelser, naturformidling, friluftsliv, læring og rekreation i miljøet omkring Gudenåen og tilstødende naturområder. Naturcentret har til hensigt at skabe en langsigtet forståelse for naturbevarelse, klima- og miljøforhold.

  2. Naturcenterets primære målgruppe er børn og unge. Familier, foreninger og kommunens øvrige borgere er også vigtige målgrupper, hvor Naturcentrets bygninger også kan tænkes anvendt som et grønt forsamlingshus.

  3. Naturcenteret er opført som et bæredygtigt demonstrationsbyggeri og udgør et videnscenter for naturformidling og naturpædagogik i Randers kommune.

Visionen er vedtaget af Randers Byråd.