Naturcentrets historie

Her kan du læse mere om Naturcentrets historie samt udviklingen fra Naturskole til Naturcenter.

Randers Naturcenter startede som Randers Naturskole i 1991 og voksede sig større og større - med et besøgstal som i 2014 rundede over 51.000 gæster.

Udbuddet af naturvejlederaktiviteter voksede også, så alle aldersgrupper og mange forskellige målgrupper har brugt Randers Naturskole aktivt i en eller anden form.

Fra 2004 begyndte man i Randers Kommune at arbejde aktivt for at tilføre naturskolen et bedre fysisk grundlag for at udføre sin naturformidling. I sommeren 2010 startede den store nybygning af rammer for et helt nyt center med endnu flere muligheder.

I forbindelse med den store udvidelse var tiden derfor moden til at skifte ordet "skole" ud med ordet "center" for at understrege den store mangfoldighed af borgere fra Randers Kommune, der bruger stedets tilbud.

Byggeriet 2010-2012

Det har været superspændende at følge byggeprocessen, og mange interesserede har fulgt med. Herunder er samlet en række billeder og små noter, der har fulgt byggeriet hele vejen - fra den første udgravning til indvielse februar 2012.

Randers Naturskole har eksisteret siden 1991 og har siden vokset sig større og større - både hvad angår antal arrangementer og antal gæster. I 2009 var der i alt ca. 26.500 brugere af stedet.

Gennem lang tid har der været et stort ønske om, at bygningsmassen kunne følge med omfanget af naturvejlederaktiviteter, og derfor blev omfattende nybyggeri startet i august 2010.

Byggeriet blev færdigt i januar 2012, hvorefter udeområdet blev reetableret.

Første spadestik blev taget den 16. september 2010 af borgmester i Randers Kommune, Henning Jensen Nyhuus, og direktør for Aage V. Jensens Naturfond, Anders Skov.

Bygningerne blev opført i miljørigtige materialer, og der blev i udformningen taget hensyn til indkig fra Gudenåen og den bedste placering for naturen på grunden. Bygningerne blev bygget i træ og svæver på et stort træ plateau på grund af faren for oversvømmelse fra Gudenåen. Der blev lagt jordvarme og opsat solfangere.

I perioden fra august 2010 til november 2011 blev der bygget nye bygninger til Randers Naturcenter. Projektet omfattede også en mindre havn med mulighed for sejlads med handicapvenlige både.

Byggeriet er resultatet af flere års samarbejde mellem flere forskellige kommunale forvaltninger og er gennemarbejdet gennem lang tid i forhold til indhold, form og økonomi.

Bygherren er Randers kommune - Bygningsafdelingen.

Arkitekten er Inge Saugbjerg - Bygningsafdelingen, Randers kommune.