Udeareal og bålhytte

Udeareal og bålhytte er velegnet til udeaktiviteter året rundt.

Det er gratis for institutioner, skoler og grupper fra Randers Kommune at booke udearealet og bålhytten inden for vores åbningstid.

Udenfor centerets åbningstid kan udearealet og bålhytten lejes af institutioner, skoler, forældreråd, foreninger, firmaer og andre grupper, som ønsker at holde et arrangement, hvor natur, naturoplevelser og friluftsliv er det dominerende. Det koster penge at booke udearealet og bålhytten udenfor vores åbningstid. Se priser for booking.

Udearealet og bålhytten det er ikke beregnet til firmafester og familiefester, hvor man bare mangler et sted at grille.

Når I booker udearealet og bålhytten låner I bålpladser, to trillebøre med brænde, bålgrej (se nærmere info nedenfor), udekøkken, to toiletter (heraf et handicaptoilet). Vi kan også aftale lån af fiskenet, bakker, lupglas og andet biologisk feltgrej.

Booking

I booker udearealet og bålhytten ved at kontakte:

Helle-Marie Taastrøm
E-mail: naturcenter@randers.dk
Tlf.: 86 43 25 37

Stor efterspørgsel

Der er meget stor efterspørgsel på leje af udearealer og bålpladser ved Randers Naturcenter - særligt på fredage, lørdage og søndage i sommerhalvåret. Vi anbefaler derfor, at du booker plads i god tid.

Alle lørdage fra den 1. maj til den 1. november kan udeområdet først bookes efter kl. 14.00 på grund af vores egne arrangementer.

Praktiske oplysninger

Vi forventer, at l passer rigtig godt på vores område. Den ansvarlige kontaktperson har det fulde ansvar for, at vores område og grej anvendes med stor respekt og efterlades i samme stand, som det blev modtaget.

 1. Fisk i søen efter smådyr
 2. Gå på opdagelse i naturen f.eks. Gudenåparken, Hornbæk enge og Vorup Enge
 3. Brug bålgrej til pandekager, wokretter, suppe og meget mere
 4. Find de gamle lege frem fra grejbasen
 5. Lav et orienteringsløb i området.

Når I har indgået aftale med Naturcentret om booking af området, kan I hente en nøgle op til en uge før, jeres arrangement finder sted. Lav en aftale med personalet om, hvornår I henter nøglen. Nøglen skal hentes indenfor vores almindelige åbningstid.

Når I henter nøglen, viser en medarbejder på Naturcentret jer de forskellige faciliteter og svarer på jeres spørgsmål til brug af stedet. I får samtidig udleveret en brochure med de mest almindelige forholdsregler på stedet.

I lukker jer ind ved hovedporten med den udleverede nøgle.

Der er toilet i gavlen af Naturskolehuset og et handicaptoilet i gavlen af Sciencehuset. Disse låser I også op med nøglen.

I kan også låse grejbasen, som ligger i gavlen af stalden, op. Her finder l bålriste og andet båludstyr, brandsikringsudstyr, fiskenet, lupglas, bak­ker mv. I skal aftale med personalet på forhånd, hvilket grej l ønsker at bruge.

I kan bruge til udekøkkenet i gavlen af Sciencehuset. Brug dog vand med omtanke ved opvask og lignende.

Nøglen virker også til brændeskuret. Brug brænde med fornuft - lad være med at lave for store bål. Brug maks. to store trillebøre med brænde.

Med nøglen kan du også låse dig ind i folden ved dyrene og komme til affaldscontainerne ved den gamle Naturskole gennem trælågen i plankeværket.

I har adgang til følgende bålgrej:

 • vandkande og brandtæppe - disse ting skal altid stå ved siden af bålet
 • bålriste (meget store) som kan bruges både som grill og til at stille gryder og pander på
 • mange gryder i forskellige størrelser med låg
 • små stegepander på langt skaft
 • store stegepander på kort skaft, som kan stå på en bålrist
 • popcornristere
 • store wokke som står direkte på bålet
 • en kasse med forskellige grydeskeer og paletknive, dog ikke ret mange - kan opfattes som et nødberedskab
 • bålhandsker til at håndtere de varme dele med.

Medbring selv:

 • materialer til optænding.
 • skåle, bestik og tallerkner
 • popmajs, salt og olie, hvis I vil lave popcorn
 • pinde, hvis I vil lave snobrød. Vi har ikke snobrødspinde stående, da det er uhygiejnisk at genbruge dem, og det er ikke muligt at skære pinde i området.

Find inspiration i Naturcentrets kogebog.

l er velkomne til at besøge vores indhegning med geder og får, men det skal foregå med stor respekt for dyrene. Dvs. ingen støjende adfærd og løb i folden - l er gæster hos dyrene.

Børn må kun besøge dyrene sammen med voksne. Værk opmærksomme på, at der er elhegn om hele folden.

Vi sætter dyrevelfærd meget højt. Derfor tolererer vi absolut ingen chikane eller forstyrrelse af dyrene.

Der er ikke adgang i dyrenes stald.

Dyrene må ikke fodres!

I grejbasen findes masser af grej til forskellige aktiviteter.

I må gerne flytte bord/bænkesæt, men I skal sætte dem på plads efter brug.

Rengør alt det udstyr, I har brugt - båludstyr, vandslukker, fiskenet osv. Sæt alt tilbage på den rette plads.

I kan hente varmt/koldt vand i udekøkkenet for enden af Sciencehuset.

Fiskenet m.m. rengøres nemmest ved den udendørs vandpost ved siden af Sciencehuset.

Rengør begge toiletter. I finder rengøringsredskaber og rengøringsmidler i et aflåst skab ved handicaptoilettet.

Tøm affaldsspandene og læg affaldet i de rigtige containere på vores affaldsterminal ved de gamle naturskolebygninger. Bemærk, vi har affaldssortering.

Fjern alt affald fra udeområdet - også madrester.

Rengør udekøkkenet, hvis I har brugt det.

Hvis l er sidste brugere på Naturcentret, skal I låse toilettet i gavlen af Naturskolehuset og handicaptoilettet i gavlen af Sciencehuset med den almindelige nøgle. Husk også at låse skabet med rengøringsmidler.

Lås alle de porte, låger m.v. udendørs, som l har åbnet.

Læs grejbasen og brændeskuret.

Tjek at alle bål er slukket. Husk at efterslukke bål med vand. Det er ikke nok, at det "bare" brænder ned.

Dobbelttjek ovenstående!

Aflevering af nøglen

Når jeres arrangement er afviklet, skal I aflevere nøglen tilbage til Naturcentret indenfor en uge. Nøglen skal afleveres indenfor vores almindelige åbningstid. Nøglen skal afleveres til personalet og ikke i vores postkasse.