Stærekasse

Stærekassen kan også bruges til Spætmejsen.

Hvis du vil lave en redekasse til enten Stæren eller Spætmejsen, skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran
  • Galvaniseret søm eller skruer (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker)
  • Et hulbor/kopbor på 50 mm

Bundens indvendige minimums mål, bredde gange dybde, bør være 10 x 15 cm. (Men heller 15x15 cm.)

Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 35 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 25 cm.

Flyvehullets størrelse bør være 5 cm.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 3 meter over jorden og åbningen vendes mod Nord eller Øst.

Redekasse Stær