MiniBlitz

Vi vender hver en stub, graver i jorden og kigger i alle træstubbens kroge for at finde så mange forskellige dyr som muligt!

Pige og terrarie

Introduktion:

Vi samles i Sciencehuset hvor vi snakker om hvad biodiversitet er, hvorfor det er vigtigt og hvordan vi mennesker påvirker naturen. Efterfølgende Vil vi bestemme biodiversiteten omkring Naturcenteret!

Vi på jagt efter krible krable dyr, udrustet med terrarier, sker og net. Vi skal finde så mange forskellige dyr som muligt. Efter cirka 45 minutters jagt, smutter vi tilbage ind i Sciencehuset. Nu finder vi ud af hvad det er for nogle dyr vi har fanget, vi bruger stereolupper så dyrene bliver lidt større at kigge på og nemmere at bestemme. Når vi har bestemt dyrene bruger vi dem til at bedømme biodiversiteten i naturen omkring Naturcenteret.

Praktiske Oplysninger:

Klassetrin: 3. klasse

Fag: Natur/Teknologi

Varighed: Cirka 2 timer

Hvornår: Forår, sommer, efterår

Din rolle: Vi håber du hjælper med at spotte dyr og mindsker eventuelle uroligheder:)