Rødhalskasse

Denne kasse kan også bruges af Grå Fluesnapper, Hvid Vipstjert og Rødstjert.

Hvis du vil lave en redekasse til enten den grå fluesnapper, den hvide vipstjert.  rødstjerten eller rødhalsen skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran
  • Galvaniseret søm eller skruer. (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker)

Bundens indvendige minimums mål, bredde gange dybde, bør være 10 x 15 cm.

Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 20 cm.

Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 10 cm.

Flyvehullets størrelse bør være 10x15 (HxB)

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 2 meter over jorden og åbningen vendes mod Nord eller Øst. Skal kassen være til en rødhals, bør kassen hænges op i ca. 50 cm`s højde.

Redekasse Rødstjert