Egernkasse

Sådan bygger du en egernkasse.

Hvis du vil lave en kasse til egernet, skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder eller plader af ikke-imprægneret fyr eller gran
  • Galvaniserede søm eller skruer (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker).

Kassen kan eksempelvis være kvadratisk (40 x 40 x 40 cm).

Bor et par huller i kassen på cirka 12 cm i diameter.

Kassen bør hænges op i et træ i mindst 3 meters højde (meget gerne betydeligt højere).

Læg noget mad ud til egernet, evt. med en vandskål ved siden af.

Dansk navn: Egern

Latinsk navn: Sciurus vulgaris

Orden: Gnavere (Rodentia)

Kropslængde: 19-24 cm

Levested: Europa og Asien. Fra Middelhavet til det nordlige Skandinavien og fra Spanien gennem Rusland til Nordkina, Korea og Hokkaido.

De ældste egernknogler, man har fundet i Danmark, er 8-9000 år gamle. I århundredeskiftet 1800-1900 var bestanden meget lav. De oprindelige egern på Bornholm uddøde og blev erstattet med udsatte dyr af underarten Sciurus vulgaris vulgaris i 1886. De egern der findes i resten af landet er af underarten Sciurus vulgaris fuscoater. Sciurus betyder: "Den der sidder i skyggen af sin egen hale".

Det røde egern, også kaldt det almindelige egern, ses ofte i gamle skove og parker. Det er en lille rødbrun gnaver med en stor busket hale og hvidlig underside. Det ses tit pile op og ned af træstammer i sin søgen efter føde.

Egernets føde består primært af nåletræsfrø fra grankogler, men det spiser også olden (nødder fra træer), svampe og en gang i mellem fugleæg og fugleunger. Egernet kan ikke fordøje cellulose, så derfor er det afhængigt af føde med højt indhold af fedt, kulhydrater og protein, såsom nødder.

Egernet har et territorie, der svinger i størrelse, i forhold til dets dominans. Territoriets størrelse kan svinge fra mellem 2-3,5 ha.

Egernet har flere reder i træerne. Hovedreden er der, hvor ungerne fødes. Den bygges af grene og kviste helt inde ved stammen og fores med tørt græs, blade, fjer og hår. Foruden denne hovedrede, bygger egernet en eller flere reder, der er mere primitive. Disse bruges til at sove og spise i.

Egernets yngleperiode varierer i forhold til vejret og tilgangen af føde det pågældende år. I Danmark fødes der unger fra slutningen af februar og et stykke ind i august, så egernet har mulighed for at få 2 kuld unger. Egernet kan få det første kuld unger som 1-årig.

Hunnen er drægtig med 3-7 unger i ca. 38 dage. Ungerne bliver født blinde og nøgne, men efter ca. 10 dage begynder pelsen at vokse ud. Efter 4-5 uger får de øjne, og efter 9-10 uger bliver ungerne selvstændige. Hvis hunnen føler, at dets kuld er truet, kan hun godt finde på at flytte kuldet til et andet sted.

Egernet har få fjender, deriblandt skovmåren, ræven og duehøgen.