Tårnfalkekasse

Byg en kasse til tårnfalken.

Hvis du vil lave en redekasse til tårnfalken, skal du bruge forskellige ting:

  • Brædder af ikke-imprægneret fyr eller gran
  • Galvaniseret søm eller skruer (hvis du bruger skruer, så bor for, så træet ikke flækker.)

Bundens indvendige minimums mål, bredde gange dybde, bør være 35x40 cm.  Kassens højde fra lågets underkant, til kassens underkant bør være 40 cm. Dybde fra flyvehullets nedre kant, til kassens underkant bør være 20 cm.

Flyvehullet bør være 20 x 40 cm.

Husk at der bør være en revne eller huller i bunden, så evt. regnvand mm. kan løbe ud.

Sæt ikke en siddepind ved hullet til fuglene, for det giver rovdyr mulighed for at komme i kassen.

Kassen bør placeres 6 meter over jorden. Åbningen vendes mod Nord eller øst.

Dansk navn: Tårnfalk
Latinsk navn: Falco tinnunculus
Orden: Falkeordenen (Falconiformes)
Kropslængde: 34 cm
Levested: Hele Europa, store dele af Afrika og Asien

Tårnfalken er en lille rovfugl der er ganske almindelig i Danmark. Den har en rødbrun overside og en lys, spættet underside. Ses ofte ”muse” over en mark, hvor den søger efter føde. Øst for Storebælt, er tårnfalken en standfugl, hvorimod den er en trækfugl vest for Storebælt. Den overvintrer i det tilfælde i Tyskland, Holland og Frankrig.

Tårnfalken er relativ let at genkende med de spidse vinger og den forholdsvise store hale, samt det, at den muser med baskende vinger. Der findes i hele landet omkring 2500 ynglende par og det gør tårnfalken den tredje mest almindelige rovfugl i Danmark, efter musvågen og spurvehøgen.

Tårnfalken lever primært af mus, som den jager på åbne områder. En dagsration består af 3-4 mus. Den lever derudover også af firben og insekter. Tårnfalken er en hulruger og yngler højt oppe i et hult træ, en forladt kragerede eller en opsat redekasse. Tårnfalke er ikke særlig territoriale omkring rede pladser, og de kan derfor godt have rede i nærheden af hinanden. Tårnfalken regulerer antallet af unger i forhold til den mængde føde de får op til æglægningen. Dette gør, at de ikke investerer energi i unger, der alligevel ikke er føde nok til. Tårnfalken får 1 kuld unger om året. De 3-6 æg lægges her i landet fra april til maj og ruges ud i løbet af 22-23 dage. Ungerne bliver i reden i 27-30 dage og er afhængige af forældrene i yderligere en måned, før de kan klare sig selv.