Krible krable-fangst

Se forskellige måder at fange krible krable-dyr på. Du kan printe vejledningerne.

Hvis du bruger et net, kan du fange flyvende insekter som sidder i græsset eller på blade i buske og træer. Det kan være sommerfugle, fluer, myg, græshopper m.fl. Pas på at dyrene ikke når at flyve ud af nettet, når du skal undersøge fangsten.

Du skal bruge:

 • et kraftigt net, som kan tåle at blive fejet igennem græs og blade gerne et slagnet
 • et let net der kan føres gennem luften (sommerfuglenet)
 • et terrarie eller et stort glas, som dyrene kan være.

Tegning af at fange flyvende insekter

En sjov måde at fange små krible krable dyr som løber hen over jorden, som f.eks. biller og edderkopper, er ved at sætte en faldfælde op.

I skal bruge:

 • et syltetøjsglas eller plastkrus
 • en lille skovl
 • en lille plade og 4 sten eller pinde til tag
 • evt. madding - små stykker kød eller frugt.

Sådan gør du:

 1. Grav syltetøjsglasset ned et sted i naturen, så den øverste kant flugter med jordoverfladen.
 2. I kan lave et lille tag, ved at lægge pladen op på de fire sten. Hvis der kommer regn ned i faldfælden kan dyrene drukne.
 3. I kan evt. lokke dyrene til med et lille stykke kød eller frugt.
 4. Lad så fælden stå ude til næste dag, og se hvad I har fanget.

Tegning af en faldfælde

Der lever mange forskellige smådyr på træernes grene. Her er en let metode til at fange og iagttage nogle af de spændende dyr på.

Du skal bruge:

 • et hvidt lagen
 • et glas med lufthuller i låget eller plast terrarie
 • evt. et lupglas eller forstørrelsesglas.

Sådan gør du:

 1. Læg lagenet på jorden under et træ.
 2. Ryst grenen fra træet kraftigt - uden at beskadige træet.
 3. Dyrene der sidder på grenene, falder nu ned på dit lagen - saml dem hurtigt op og put dem i dit glas.
 4. Undersøg den spændende fangst - hvad har du fanget og hvordan ser dyrene ud?
 5. Husk at slippe dyrene fri igen.

Tegning af at ryste grenene og finde dyr

Lokkefælder der er lavet af frugt og grøntsager er en god måde at fange smådyr på. Her er både fugtigt, mørkt og masser af mad.

Du skal bruge:

 • en bagekartoffel, et stort æble eller en melon
 • en ske
 • en kniv
 • tynde træspyd eller tandstikkere af træ.

Sådan gør du:

 1. Skær kartoflen/æblet/melonen over på midten, og hul den ud med en ske.
 2. Skær så små indgange med en kniv, og sæt så fælden sammen igen med tandstikker eller træspyd.
 3. Grav fælden lidt ned, så de små døre er lige ved jordoverfladen.
 4. Tøm din fælde næste dag og de efterfølgende dage, og se hvilke dyr der bliver lokket ind i fælden.

Tegning af en lokkefælde

Du skal bruge:

 • et tomt syltetøjsglas med låg.
 • to plastikslanger - 15 og 30 cm lang og 12 mm i udvendig diameter (kan købes i et byggemarked eller hos akvariehandleren)
 • et lille stykke gaze (kan bl.a. købes på apoteket)
 • en hugpibe eller et søm der passer til plastslangens størrelse
 • en hammer
 • en elastik
 • evt. farvet tape.

Sådan gør du:

 1. Lav to huller i låget med hugpibe eller søm og hammer. Hullerne skal sidde i hver sin side af låget - ikke for tæt på hinanden eller på kanten af låget.
 2. Sæt et stykke gaze om den korte slange og sæt det godt fast med elastikken.
 3. Put slangerne i hver sit hul i låget, og sørg for, at det lukker tæt omkring slangen. Sæt eventuelt et stykke farvet tape på den korte slange. Så kan du let se, hvilken slange du skal suge i.
 4. Nu er insektsugeren klar til brug. Den lange slange holder du ned til det insekt, du vil fange, og når du laver et kraftigt sug, bliver det lille insekt støvsuget ned i glasset. Insektsugeren virker særligt godt til små myrer.

Hvis insektsugeren er utæt, f.eks. omkring låget eller ved slangerne, så virker den ikke. Du kan tætne med elastik eller tape.

Tegning af en insektsuger

Tegning af person der bruger en insektsuger

Materialet er udarbejdet af Naturvejlederforeningen med støtte fra Nordea-fonden.

Krible krable-universet er udviklet i et samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.