Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning

Torsdag d. 16. maj, kl. 19.00 - 20.30.

Odder

  • Målgruppe For alle
  • Måned Maj
  • Aktivitetstype Viden

Denne aften får Naturcenteret en meget spændende oplægsholder – Biolog Aksel Bo Madsen, som det meste af sit arbejdsliv på Aarhus Universitet har arbejdet på at få odderen solidt tilbage på det danske landkort.

I Gudenåen tæt ved Naturcenteret har vi ofte oddere på besøg, og ved dette foredrag hører vi hele baggrundshistorien – fra en odderbestand på lavpunktet, til nutidens flotte succes. Der vil også blive fortalt lidt om de øvrige 12 odder-arter i verden.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, og Naturcenteret giver også en kop kaffe undervejs.

Mødested: Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, Randers NV.

Tilmelding

Arrangementet afholdes kun, hvis der er mindst 12 deltagere.

Tilmeldingsfrist: tirsdag d. 14. maj kl. 12.00. Gratis.

Hvis I skal flere personer afsted sammen, skal I tilmelde jer enkeltvis. Når du har tilmeldt en person, skal du genindlæse siden for at tilmelde den næste person.