Miljødetektiver

Naturcenterets vandhul skal have bedømt dets vandkvalitet!

Fangst

Introduktion:

3. - 4. klasse - Kaskelot undersøgelse

Vi starter med en samlet introduktion til forurening og livet i vandhullet. Vi snakker om hvordan vi kan bruge smådyrene til at vurdere om vandet er rent eller forurenet. Herefter drager vi afsted i grupper, mod vandhullet med net, akvarier, skeer og bestemmelsesark.

Vi fanger dyr på livet løs og krydser nogen af dem af på vores vandkvalitetsark.

Vi samles og ser hvad vi har fundet ud af.

Til sidst går vi ind i Sciencehuset hvor vi ser på vores dyr på storskærm igennem stereolup og fortæller mere om de enkelte dyr:)

 

5. - 9. klasse - Makroindex undersøgelse

Vi starter i Sciencehuset hvor eleverne bliver introduceret til forurening samt kredsløbet i vandhullet. Vi snakker om hvordan vi kan bruge smådyrene til at indikere vandkvaliteten. Hvorefter drager vi afsted i grupper, mod vandhullet i waders med net, akvarier og skeer.

Vi fanger dyr på livet løs og samler dem i akvarier. når vi er færdige med at fiske, tager vi dyrene med ind i Sciencehuset hvor eleverne, gruppevis bestemmer deres dyr ved hjælp af stereolupper og bestemmelsesark. Til sidst samler vi vores resultater i og laver et makroindex for undersøgelsen.

 

Praktiske Oplysninger:

Klassetrin: 3.-6. klasse

Fag: Natur/Teknologi

Varighed: 2-2½ timer

Hvornår: April-oktober (kan i princippet gennemføres hele året, men vinter og is sætter sin begrænsning)

Din Rolle: Hjælp gerne med at eleverne får krydset de dyr af de fanger og med at mindske eventuelle uroligheder:)