Unge Naturpark Guider

Innovativ, inddragende og spændende undervisning som skaber ejerskab

Naturpark Randers Fjord

Innovativ, inddragende og spændende undervisning som skaber ejerskab

Skal din klasse deltage i et spændende undervisningsforløb hvor vi undersøger og udvikler metoder til at inddrage Naturpark Randers Fjord i jeres daglige undervisning?

Vi arbejder i mindre grupper med at bringe undervisningen fra et eller to fag ud i naturparken ved Udbyhøj Havn, så naturen kan blive en integreret del af jeres hverdag og undervisning i alle fag samt tværfagligt.

Grupperne arbejder med at udvikle hands-on aktiviteter, som kan bruges i undervisningen, som fx:

 • Inddrage strandens materiale til at kreere landart, der fortæller om livet ved fjorden.
 • Indfange og undersøge flora og fauna på det lave vand til bedre forståelse af- og kendskab til det marine økosystem.
 • Beregne mængden af vand i fjorden ud fra egne målinger.

Praktisk info:

 • Minimum to deltagende klasser
 • Der arbejdes med projektet selvstændigt på skolen. Forløbet afsluttes med at klasserne fremlægger for hinanden og relevante medarbejdere fra kommunen. Slutteligt kan ideerne hænges op på havnen til inspiration for andre klasser og besøgende.
 • Naturvejledere vil være til stede på aftalte feltdage, introduktionsdag og afslutningsdag.
 • Forløbet egner sig til rigtig godt til to parallelklasser.

Forslag til forløb

Introdag – en dag ved Udbyhøj havn

 • Introduktion ti projektet
 • Hvem er vi
 • Opdeling i arbejdsgrupper
 • Påbegynd feltarbejde

Arbejde på skolen

 • Der arbejdes videre på skolen i de forskellige arbejdsgrupper og deres respektive opgaver.
 • Naturvejlederne kan kontaktes på mail og telefon af eleverne undervejs.

Feltdag

 • Vi arbejder videre med undersøgelser og målinger ved Udbyhøj.

Arbejde på skolen

 • Der arbejdes videre på skolen i de forskellige arbejdsgrupper og deres respektive opgaver.
 • Naturvejlederne kan kontaktes på mail og telefon af eleverne undervejs.

Afslutning

 • Eleverne fremlægger i grupper, deres opgaver for en anden klasse (evt. parallel klasse eller anden klasse på skolen) – gerne med inddragende del elementer som fx små øvelser.
 • Eleverne bliver udnævnt Unge Naturpark Guider og modtager et diplom herpå.