Evolution

Jordens 4,5 milliarder års historie, kogt ned til 3,5 time... det skal prøves!

Evolution

Det er bare så spændende!

Et nyt forløb for udskolingen, hvor vi arbejder med evolution samt evolutionens mekanismer, naturlig selektion, mutationer, genetisk drift, genflow og artsdannelse.

Eleverne arbejder i grupper med Jordens historie, naturlige selektion og genetisk drift.

Vi taler om FN's verdensmål og kommer omkring verdensmål 13, 14 og 15. Gennem plantens historie ser vi, at der tidligere har været store forandringer i klodens klima. Vi ser de konsekvenser klimaforandringer kan have på vores dyre- og plantelive og taler om, hvorvidt der er forskel på de nuværende klimaforandringer og om klimaforandringer ikke er naturlige?

Det er ikke nødvendigt at arbejde med evolution inden forløbet, men i kan efterfølgende arbejde med naturlig selektion hos Darwins finker, mutation hos covid-19 eller forskellen mellem menneskelig avl (fx hunde vs ulv) og naturlig selektion (birkemåleren) evt som gruppearbejde eller skriftlig opgave.

Fællesmål:

  • Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over tid.
  • Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer.
  • Eleven kan med modeller forklare miljøforandringers påvirkning af arters udvikling.
  • Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling.