Unge Naturparkguider

Skal din klasse deltage i et anderledes undervisningsforløb i biologi med afsæt i Naturpark Randers Fjords storslåede natur?

Naturpark Randers Fjord

Formål:

Dine elever kan få mulighed for sammen med Randers Naturcenter at arbejde med inddragende og innovativ undervisning til at lære om naturen i jeres lokale naturpark, Naturpark Randers Fjord.

Naturpark Randers Fjord står overfor en udfordring, kan dine elever hjælpe?

Udfordring:

Naturpark Randers Fjord vil gerne forbedre mulighederne for spændende naturoplevelser ved fjorden. Borgerne og turister skal tage herfra fyldt op af nye spændende indtryk og viden – og gerne komme tilbage efter nye oplevelser.

Men hvordan kan vi formidle denne naturoplevelse?

En naturoplevelse I kunne tage fat i kunne fx være:

Det marine dyreliv - Udbyhøj Havn har mange brugere, både borgere fra lokalområdet, men også turister fra nær og fjern. Hvordan kan vi øge fokusset på områdets marine dyreliv? Er det muligt at få et indblik i det marine dyreliv på det lave vand som bruger, og hvordan gør vi det attraktivt at gå på opdagelse i det lave vand under besøg på havnen?

Feltarbejde: Undersøgelse af det marine dyreliv på lavt vand

  Undervisningsforløb:

 • Introduktionsdag, fra kl. 9-14 på Udbyhøj Havn
  • Transport med bus til Udbyhøj havn
  • Introduktion til Unge Naturparkguider og Naturpark Randers Fjord
  • Introduktion til problemstillinger
  • Opstart af feltarbejde
 • Selvstændigt arbejde
  • Det forventes, at I bruger omkring 6-8 lektioner, Naturvejleder vil være behjælpelig under hele forløbet
  • I udarbejder en plakat over jeres arbejde, som Randers Naturcenter printer og hænger op på Udbyhøj havn til gavn for borgere og turister.
 • Afslutning, fra kl. 9-12 på Udbyhøj Havn
  • Fremlæggelse af jeres projekter for en venskabsklasse
  • Alle elever modtager et diplom og udnævnes ”Ung Naturparkguide”
 • Transport med bus til Udbyhøj Havn