Fotosyntese og Respiration

Det her forløb kan det hele!

Bi på blomst

Introduktion:

Vi starter med en introduktion til fotosyntese og respiration. Herefter opdeles eleverne i 4 grupper og rokerer rundt mellem 4 workshops.

Workshops:

  • Vi måler fotosyntese på planter med digitale hjælpemidler (PASCO)
  • Vi måler respiration på mus med digitale hjælpemidler (PACSO)
  • Vi ser på tværsnittet af et blad i mikroskop
  • Vi arbejder med nogle figurer der sikre at vi får emnet helt ind under huden

Vi slutter af med at eleverne gennemgår figurerne på klassen og får afklaret eventuelle spørgsmål

Praktiske Oplysninger:

Klassetrin: 7.-10. klasse

Fag: Biologi

Varighed: Cirka 2 timer

Hvornår: April - oktober

Din rolle: Vi håber du er engageret og når rundt til alle workshops samt mindsker eventuelle uroligheder:)